2013081321047009

Thư của bác Nguyễn Văn Quế, đề ngày 15/11/1966, đơn vị thuộc Sư đoàn 5, gửi về cho bác Nguyễn Văn Hồi - thôn Bì Đỗ - xã Cổ Bì - huyện Bình Giang - Hải Dương

Bức thư này bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư

alt


alt


alt