2013081321047040

Thư của bác Trần Huy Tiến, đề ngày 2/12/1966, đơn vị thuộc Sư đoàn 5, gửi về cho ông Trần Huy Hiển, Hợp tác xã Tân Hưng - xã Nhân Hậu - Lý Nhân - Nam Hà.


Bức thư này bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư


 alt

alt

alt

alt

alt