Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

[5.398] Bệnh án của Liệt sỹ Nguyễn Thành Thiện, quê Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương, năm 1968

2022092249590


Quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của Bệnh viện K50 Đoàn 70 hậu cần Miền.

Một trong số đó có Bệnh án của Liệt sỹ Nguyễn Thành Thiện, quê Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương.

Một số thông tin trong Bệnh án:

- Nhập ngũ 1967, cấp bậc A phó.

- Khi cần báo tin cho cha: Nguyễn Văn Lanh cùng quê.

- Vào viện ngày 1/10/1968

- Tử vong hồi 19h ngày 20/9/1968 do bị sốt rét suy kiệt và viêm thận cấp.

Như vậy Liệt sỹ Nguyễn Thành Thiện hy sinh tại Bệnh viện K50.

Ảnh chụp một phần bệnh án:

Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ có thông tin ảnh bia mộ Liệt sỹ Nguyễn Văn Thiện tại NTLS xã Tứ Cương, sinh năm 1947, hy sinh 1968. Đây có thể chính là LS Nguyễn Thành Thiện với thông tin như trong Bệnh án.

[5.397] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (108): Thu giữ từ thi thể 06 bộ đội Việt Nam thông báo về việc quân Sài Gòn phát triển Ủy ban Phượng Hoàng xuống tận cấp xã

2022092249589

Quân Mỹ thu giữ từ thi thể 6 bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ, báo cáo, chỉ thị, thư công tác liên quan đến công tác của cơ quan thuộc Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một trong số đó có bản Thông báo đề ngày 19/9/1969 về việc quân Sài Gòn phát triển Ủy ban Phượng Hoàng xuống tận cấp xã trên 1 số địa bàn.

Ảnh chụp bản thông báo:[2.50] Sơ đồ tổ chức Phòng tình báo chiến lược - Cục Tham mưu - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

2022092249588


Sơ đồ tổ chức của Phòng Tình báo chiến lược - Cục Tham mưu Miền, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những năm 196x.

Phòng Tình báo chiến lược được thành lập trong năm 1968, nguyên là 1 Ban của Phòng Quân báo - Cục Tham mưu Miền tách ra, mang bí số Phòng 22.
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

[7.48] Cách thức hoạt động một số loại mìn chống trực thăng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

2022092148586

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng công binh/ xưởng quân giới đã sáng tạo một số cách thức sử dụng mìn để chống lại chiến thuật trực thăng vận của quân đội Mỹ và đồng minh.

Bên cạnh cách thức sử dụng mìn định hướng để chống trực thăng, Quân Giải phóng còn sử dụng mìn  phóng mảnh có cách thức gây nổ khác nhau để sử dụng chống lại trực thăng đổ bộ.

* Cách gây nổ khác nhau: 

(1) Dùng pin điện gây kích nổ đầu nổ thường; 

(2) Đầu nổ công trường (sử dụng lá hứng gió để làm khởi động cơ cấu dẫn đến chuyển động lò xo kim hỏa gây nổ mìn); 

(3) Bàn công tắc đánh trực thăng (sử dụng bàn hứng gió gắn liền với cơ cấu gây bật công tắc điện nối với pin điện để gây nổ mìn);

* Cấu tạo mìn: Sử dụng mìn phóng mảnh, hình vuông, kích thước 20x20cm cao 10cm, vỏ bằng tôn mỏng, có nhiều bi thép hoặc thép 12x12mm (khoảng 400 viên), đúc thuốc nổ TNT. Khi mìn nổ các viên bi bay xa khoảng 250m, cự ly tản ngang khoảng 150-200m.

* Bố trí (1) theo cụm 3 mìn đánh từng chiếc, với 1 cơ cấu gây nổ chung; (2) bố trí đánh 2 hướng theo địa hình bãi đổ bộ; (3) bố trí đánh nhiều hướng khi bãi rộng, trong bằng nhiều cụm mìn.


Sơ họa minh họa cách thức chôn mìn với các loại cơ cấu gây nổ khác nhau:Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

[3.255] Giấy chứng nhận Đoàn viên tiên tiến cấp cho đc Trịnh Văn Cơ, đơn vị Đại đội 1 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5, quê Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình

2022091845582

Giấy chứng nhận đề ngày 30/12/1968 do đc Văn Xô, thay mặt chỉ huy đơn vị ký,  cấp Giấy chứng nhận Đoàn viên tiên tiến cho đc Trịnh Văn Cơ - 20 tuổi, đơn vị Đại đội 1 Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5, quê Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình [Thông tin quê quán trên ảnh chụp bị mờ, nên lấy theo tóm tắt tiếng Anh trong báo cáo quân Mỹ], về thành tích huấn luyện năm 1968.


Ảnh chụp Giấy chứng nhận:[4.81] Sổ Đảng tịch [Danh sách Đảng viên] và Danh sách cán bộ của Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5

2022091845581


Sổ Đảng tịch [Danh sách Đảng viên] và Danh sách cán bộ của Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5. 

Cuốn sổ ghi chép danh sách Đảng viên, có các thông tin: Họ và tên, năm sinh, cấp bậc, chức vụ, tuổi quân, quê quán của các chi bộ: 1, 2, 3, 4, d bộ.

Ngoài ra cuốn sổ còn ghi chép danh sách cán bộ của Tiểu đoàn 7.

Trang bìa cuốn sổ có ghi: Ngày 1/11/1968 - Nguyễn Văn Hưng

[Vùng khoanh đỏ ở bìa cuốn sổ có thể là dấu vết đạn súng bộ binh bắn xuyên qua cuốn sổ]

Ảnh chụp trang bìa và 1 trang của cuốn sổ:

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

[5.396] Thông tin của quân đội Mỹ về phát hiện và thu giữ 7 bia mộ Liệt sỹ (bằng tấm kim loại) được chôn cất tại Bệnh viện K50 Đoàn 70 hậu cần Miền, ngày 22/1/1969, nay thuộc tỉnh Bình Phước

2022091643578


Trong quá trình tấn công vào khu vực căn cứ Bệnh viện K50 - Đoàn 70 hậu cần Miền, ngày 22/1/1969 quân Mỹ có phát hiện và thu giữ 7 bia mộ liệt sỹ được chôn cất tại căn cứ Bệnh viện K50 Đoàn 70 hậu cần Miền. Khu vực này hiện nay thuộc tỉnh Bình Phước.

Bảy liệt sỹ có ngày hy sinh từ ngày 28/3/1968 đến 15/9/1968. Cụ thể:

1. LS Nguyễn Xuân Thể - sinh 1946 - Chiến sỹ - Đơn vị C15 ... - Quê Thiệu Vân - Thiệu Hóa - Thanh Hóa - Hy sinh 12/.../68 . LS Thể có tên trong web Chính sách quân đội.
2. LS Đặng Văn Nhật - sinh 1949 - Chiến sỹ - Đơn vị V234 - Quê Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương - Hy sinh 15/9/1968. LS Nhật có tên trong web Chính sách quân đội và Có ảnh bia mộ ở NTLS.3. LS Nguyễn Văn Xá - sinh 1949 - Chiến sỹ - Đơn vị V234 - Quê Kim Sơn – Cẩm Giàng - Hải Dương - Hy sinh ../9/1968. Web Chính sách quân đội không có thông tin về Liệt sỹ Xa/ Xá. Web cơ sở dữ liệu quốc gia về bia mộ LS có thông tin LS Nguyễn Văn Xá trùng tên và năm sinh nhưng khác quê quán
4. LS Lê Văn Sáng - sinh 1943 - Đơn vị ... K74 CT5 - Quê: Thiệu Dưỡng - Tĩnh Gia - Thanh Hóa - Hy sinh: 2./3/1968. LS Sáng có tên trong web Chính sách quân đội.
5. LS Nguyễn Văn Pha - Sinh năm 1940 - Chiến sỹ - Đơn vị ... V17 - Quê: Hồng Lĩnh – Duyên Hà – Thái Bình - Hy sinh 3/8/1968.  LS Pha có tên trong web Chính sách quân đội.
6. LS Nguyễn Văn Đang - Sinh 1945 - Đơn vị K? - Quê: Nghĩa Tân - Nghĩa Hưng - Nam Hà - Hy sinh 4-1968? LS Đang có thông tin tại Web Chính sách quân đội. Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về LS có ảnh bia mộ ghi LS hy sinh 15/2/1968.

7. LS Nguyễn Hồng Sơn - sinh 1949 - A phó - Đơn vị K50 Y17 - Quê làng Ta Bao - Kông pông Chàm - Hy sinh 24?/7/1968. Không có thông tin về LS Sơn trong web Chính sách quân đội và Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về LS.

Thông tin về 7 tấm bia mộ LS và tọa độ thu giữ các bia mộ đã được chuyển tới Cơ quan chính sách của Tỉnh đội Bình Phước.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

[5.395] Thông tin của phía Mỹ về phát hiện khu vực nhiều mộ chôn cất 140 liệt sỹ, nay thuộc xã Tiên Mỹ - Tiên Phước - Quảng Nam

2022091441083


Theo báo cáo của quân đội Mỹ: Tại khu vực hiện nay thuộc xã Tiên Mỹ huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam, quân Mỹ phát hiện khu vực có 35 mộ chôn cất 140 bộ đội Việt Nam, ước tính hy sinh trong vòng 1 tuần, các thi thể mang quân phục màu xanh lá cây.

Mô tả sơ bộ về các ngôi mộ: Dài 1.8 đến 2.4m, rộng 0.75 - 1.05m, sâu 0.3 đến 1.2m tùy theo số lượng thi thể trong mộ. Tất cả các ngôi mộ được chôn ở khu vực có các bụi cây lúp xúp.

Các thi thể được chôn cất vội vã và không được bọc trong thứ gì. Các thi thể mặc quân phục màu xanh lá cây và một số mang quân phục màu xanh da trời và quân phục kaki. Tuổi của những người lính này từ 18 đến 45. Không có trang bị chôn cùng.


Theo tọa độ khu vực phát hiện các ngôi mộ, trên bản đồ quân sự Mỹ năm 1969 thì khu vực này nằm trong 1 ngôi làng. Vì vậy Rongxanh phán đoán rất có thể các ngôi mộ này đã được quy tập sau khi kết thúc chiến tranh năm 1975.
Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

[5.394] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (107): Các Giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Nguyễn Đình Cương, đươn vị thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, quê Giao Lâm - Giao Thủy - Nam Định

2022091239573 


Tháng 8 năm 1970, quân Mỹ có thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ của đơn vị thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5.

Một trong số đó có 2 Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Nguyễn Đình Cương, quê Giao Lâm - Giao Thủy - Nam Định:

1. Giấy chứng nhận huân chương Chiến sỹ Giải phóng hạng 3 do Thủ trưởng đơn vị 495 ký, cấp cho đc Nguyễn Đình Cương, quê Gia Lâm - Gia Thủy - Nam Định [Tức Giao Lâm - Giao Thủy - Nam Định]. Thời gian khen thưởng từ 8/2/1965 đến 28/2/1968.

2. Giấy chứng nhận Bằng khen do Thủ trưởng đơn vị 495 ký, xác nhận đc Nguyễn Đình Cương đơn vị 170 quê tỉnh Nam Hà đã có thành tích 6 tháng đầu năm 1969.


Ảnh chụp 2 Giấy chứng nhận khen thưởng:Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ LS có thông tin về LS Nguyễn Đình Cương tại NTLS xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Thạnh - Bình Định, khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ:
Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

[4.80] Sổ Quân nhân năm 1971 của Đại đội 9 tiểu đoàn 3(?) Trung đoàn 36 Sư đoàn 308 tại Quảng Trị năm 1972

2022090532565


Sổ Quân nhân năm 1971 của Đại đội 9 tiểu đoàn 3(?) Trung đoàn 36 Sư đoàn 308 tại Quảng Trị năm 1972.


Cuốn sổ ghi chép danh sách 97 quân nhân thuộc Đại đội 9, tiểu đoàn 3(?) Trung đoàn 36 Sư đoàn 308 tại mặt trận Quảng Trị, bị thu giữ tháng 5/1972. Danh sách gồm có họ tên chiến sỹ và có thông tin về cấp bậc, năm nhập ngũ, quê quán...


Ảnh chụp trang đầu và trang thứ 2 của cuốn sổ:
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2022

[2.49] Thông tin của quân đội Mỹ về Tổng hợp vị trí 210 Trạm giao liên trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh/ đường dây giao liên nội bộ Quân khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

2022090330562


Tổng hợp vị trí 210 Trạm giao liên trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh/ đường dây giao liên trong nội bộ Quân khu 5 (từ tỉnh Quảng Nam đến 1 phần tỉnh Bình Thuận) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

[3.254] Quyết định đề bạt và Giấy khen của đc Bùi văn Giang, đơn vị tiểu đoàn 2 đặc công cơ giới - Phòng J16 Đặc công cơ giới Miền, quê Khánh Cư - Yên Khánh - Ninh Bình, năm 1968

2022090128559


Trong đợt tổng tấn công Tết Mậu thân 1968 vào Sài Gòn, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam có sử dụng một số đơn vị đặc công cơ giới. Một trong số đó có Tiểu đoàn 2 thuộc Phòng J16 đặc công cơ giới Miền.

Sau trận chiến tháng 2/1968, một số giấy tờ của bộ đội thuộc d2 đặc công cơ giới bị thu giữ, trong đó có của đc Bùi Văn Giang.

- Quyết định đề ngày 28/1/1968 do đc Trần Quang Bôn thay mặt thủ trưởng J555 Đoàn 12 ký, đề bạt đồng chí Bùi Văn Giang thuộc đơn vị C5 lên cấp Tiểu đội bậc trưởng.

- Giấy khen đề ngày 3/11/1967 cấp cho đc Bùi Văn Giang, tiểu đội phó, quê Khánh Cư - Yên Khánh - Nình Bình, về thành tích trong đợt chống phá càn tại quận Dầu Tiếng xuân hè 1967.


Ảnh chụp 2 giấy tờ:

[7.47] Các điểm ghi nhận có xe tăng của bộ đội Việt Nam tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam theo thông tin phía Mỹ, năm 1972

20220901


79 điểm ghi nhận có xuất hiện xe tăng của bộ đội Việt Nam tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam theo thông tin phía Mỹ, năm 1972.

Các điểm này phân bố ở vùng Quảng Trị, Kontum, Bình Long và Tây Ninh.

Sự xuất hiện của xe tăng của bộ đội Việt Nam ở các dạng: Tham gia tấn công quân Sài Gòn, bị không quân Mỹ/ Sài Gòn tấn công, bị bắn cháy, bị quân Sài Gòn thu giữ, bị phát hiện khi hành quân/ nơi trú ẩn...
Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

[5.393] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (106): Thư của đc Đào Ngọc Quế, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận 44 Quảng Đà, gửi về cha mẹ và người vợ tên Đào Thị Mưu, địa chỉ thôn Hậu xã Chu Hóa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, năm 1969

2022081844564


* Tháng 5/1969, tại Quảng Nam, lực lượng biệt kích Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận 4 Quảng Đà.

Một trong số giấy tờ đó có thư cá nhân của đc Đào Ngọc Quế, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận 44 Quảng Đà, gửi về cha mẹ và người vợ tên Đào Thị Mưu, địa chỉ thôn Hậu xã Chu Hóa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ [Nay thuộc tp Việt Trì], năm 1969:

1. Bức thư đề ngày 2/4/1969 của đc Quế đơn vị số hòm thư 6687 Ấp Thái, gửi về hỏi thăm cha mẹ và các em ở quê.

2. Bức thư không đề ngày, của đc Quế gửi cho người vợ tên là Đào Thị Mưu, với tình cảm vợ chồng dạt dào yêu thương, hẹn ước chung sống hạnh phúc sau ngày chiến thắng.

3. Ngoài ra còn có 1 Giấy mua hàng thuốc đề 29/4/1969, có chữ ký của đc Vũ Y là quân y tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31, có chữ ký của Trợ lý hậu cần Thái Hòe và Chứng thực của Thủ trưởng đơn vị Trần Lũy.

* Tra cứu trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ thì không thấy có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong bức thư quân Mỹ thu giữ

Ảnh chụp một phần các bức thư và giấy tờ:Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2022

[3.253] Các giấy tờ của đc Dương Hữu Hồng, Thiếu úy Chính trị viên phó đại đội 9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 18 Sư đoàn 325, quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên, năm 1972

2022081440569


Năm 1972, tại QUảng Trị, lính thủy quân lục chiến Sài Gòn có thu giữ được nhiều giấy tờ của đc Dương Hữu Hồng, Thiếu úy Chính trị viên phó đại đội 9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 18 Sư đoàn 325, quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên, năm 1972.

Các giấy tờ gồm:

1. Nhiều quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm (hạ sỹ, chuẩn úy, thiếu úy...) của đc Dương Hữu Hồng trong quá trình công tác, Giấy chứng minh quân nhân, Quyết định chuyển đảng viên chính thức, Quyết định điều động về làm Chính trị viên phó đại đội 3 tiểu đoàn 9 trung đoàn 18 sư đoàn 325 tháng 11/1971.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe đạp ngày 17/6/1971 của Ty Công an Hà Bắc, chứng nhận tên chủ xe đạp là đc Dương Hữu Hồng đơn vị 5238.

3. Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị 5238, nội dung gửi Bệnh viện A Bắc Thái, giới thiệu đc Dương Hồng thuộc đơn vị 5238 nay được phép mang mẹ là Dương Thị Sý và em Dương Thị Lan đến bệnh viện để X Quang. Đc Hồng đi công tác B ra điều trị bệnh, mong bệnh viện hết sức giúp đỡ.

4. Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ cấp cho đc Dương Hữu Hồng quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Bắc Thái, có thời gian trong chiến trước là 18 tháng.

Ảnh chụp 3 giấy tờ:
[4.79] Bản Thông báo nội bộ của Tỉnh đội Bình Định về Sơ bộ diễn biến trận bao vây đánh lấn tiến tới công kích dứt điểm Đập Đá ngày 5/6 - 7/6/1972

2022081440568


Bản Thông báo nội bộ của Tỉnh đội Bình Định về Sơ bộ diễn biến trận bao vây đánh lấn tiến tới công kích dứt điểm Đập Đá ngày 5/6 - 7/6/1972, do lính địa phương quân Bình Định thu giữ.

Ảnh trang 1 của bản thông tin:
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

[3.252] Các Giấy chứng nhận bị thương - Giấy chứng nhận khen thưởng - Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Trần Thế Vinh tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 QK Trị Thiên, quê Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh

2022081339566


Tháng 7 năm 1972, lính thủy quân lục chiến Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 27 QK Trị Thiên.

Một trong số đó có giấy tờ của đc  Trần Thế Vinh tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 QK Trị Thiên, quê Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh:

1. Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ cấp cho đc Trần Thế Vinh sinh năm 1945, quê Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh, trung úy, thời gian công tác XYZ từ 5/1969 đến 7/1971.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng ký năm 1970, chứng nhận đc Trần Thế Vinh, thiếu úy được Trung đoàn tặng giấy khen.

3. Giấy chứng nhận bị thương đề 1971 cấp cho đc Trần Thế Vinh xác nhận đc Vinh bị thương 29/3/1970 tại bắc Quảng trị khi là thiếu úy Đại đội trưởng C4 d3 E27, bị xuyên phổi, nhiều mảnh đạn ở lưng, đã điều trị tại Quân y viện 41 từ 4/4 đến 24/7/1970. 


Ảnh chụp các giấy tờ:
[4.78] Danh sách các thành viên xe thiết giáp số 164 thuộc Đại đội 9 tiểu đoàn 3 Trung đoàn 203 thiết giáp * Giấy khen và Giấy chứng minh của đc Lê Anh Đại và Đinh Văn Long , năm 1972

2022081339565


Tháng 7 năm 1972 tại khu vực Quảng Trị, lính dù quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Đại đội 9 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 203 tăng thiết giáp Quân đội nhân dân VIệt Nam. 

Một trong số đó có:

1. Danh sách 6 thành viên xe thiết giáp số 164, trong đó có tên quê quán các thành viên

(1). Lê Anh Đại - Quê: Du Thượng - Vạn Thiện - Nông Cống - Thanh Hóa

(2). Trương Minh Thông - Quê: Đại Tường - Lộc Sơn - Hậu Lộc - Thanh Hóa

(3). Lưu Quang Thảo - Quê: Đan Lê - Yên Thọ - Yên Định - Thanh Hóa

(4). Phạm Văn Minh - Quê: Bách hóa Gót - Chương Mỹ - Hà Tây

(5). Nguyễn Văn Chính - Quê: Xuân Thịnh - Vụ Quang - Phù Ninh - Vĩnh Phúc

(6). Phạm Công Quế - Quê: Xa Thư - Quảng Bình - Quảng Xương - Thanh Hóa


2. Giấy chứng minh, giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lê Anh Đại; Giấy chứng minh của đc Đinh Văn Long.

Ảnh chụp các giấy tờ:

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

[5.392] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (105): Các giấy tờ của đc Hoàng Văn Cầu, đơn vị Tiểu đoàn 19 đặc công Sư đoàn 320A, quê Nam Hòa - Yên Hưng [Quảng Yên] - Quảng Ninh, 1972

2022081238563


* Tháng 6 năm 1972, lực lượng biệt kích Sài gòn có thu từ thi thể bộ đội VIệt Nam một số giấy tờ cá nhân của đc Hoàng Văn Cầu,  đơn vị Tiểu đoàn 19 đặc công Sư đoàn 320A, quê Nam Hòa - Yên Hưng [Quảng Yên] - Quảng Ninh, gồm:

1. Vỏ phong bì thư đề người gửi là Hoàng Thị Hà địa chỉ HTX Phú Xuân xã Nam Hòa huyện Yên HƯng tỉnh Quảng Ninh, người nhận Hoàng Văn Cầu HT 608021 JC01. Kèm theo đó có 1 lá thư đề ngày 10/10/1971, nhưng chữ ký người viết bức thư là Vũ Thị Hởi.

2. Một Đơn đề nghị của bà Lưu Thị Cửu, 63 tuổi, địa chỉ Hợp tác xã Trần Phú xã Nam Hòa huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh, có chữ ký xác nhận của ông Vũ Oanh - Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Nam Hòa ngày 10/11/1971. Nội dung đơn: Bà Cửu là mẹ anh Hoàng Văn Cầu gửi đơn vị mong giúp đỡ cho phép a Cầu được về gia đình để xây dựng gia đình riêng do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

* Web Chính sách quân đội hoặc web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ không có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

Ảnh chụp vỏ phong bì thư và Đơn đề nghị:
[3.251] Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Sư đoàn 2 bị thu giữ tại thị xã Kontum tháng 5/1972: (1) Vỏ phong bì thư gửi đc Hà Xuân Hải và Sổ ghi chép cá nhân; (2) Vỏ phong bì thư gửi đc Nguyễn ĐỨc Thắng

2022081238562


Tháng 5 năm 1972, tại ngoại vi thị xã Kontum, lính thuộc Sư đoàn 23 Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Sư đoàn 2 QK5, một trong số đó là:

 1. Vỏ phong bì thư có đề người gửi là Thanh Hòa, địa chỉ Phù Lưu - Hàm Yên [Tuyên Quang], gửi anh Hà Xuân Hải hòm thư 638262 JC14. Phía Mỹ chú thích số hòm thư này thuộc bộ phận của Bộ Tư lệnh đặc công.

2. Sổ ghi chép cá nhân của đc Hà Xuân Hải, ghi từ 11/8/1971 đến 1972. Đc Hải nhập ngũ 14/5/1971, đến Nghệ An 15/12/1971. Có 1 trang cuốn sổ ghi rất nhiều địa chỉ tại tỉnh Tuyên Quang, nhưng không có tên người.

3. Vỏ phong bì thư đề người gửi: Cháu Tố Uyên địa chỉ K6 C101 11/9 BC13 ; người nhận: Cậu Nguyễn Đức Thắng số hòm thư 580272 JH23.


Ảnh chụp các giấy tờ:

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

[7.46] Vị trí tuyến đường ống dẫn xăng dầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam chạy dọc đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua đất Lào, được thể hiện trên bản đồ quân sự Mỹ in năm 1970

20220811


Trên một tấm bản đồ quân sự phần đất Lào tỷ lệ 1:50.000 do quân đội Mỹ xuất bản 1970 có thể hiện vị trí tuyến đường ống dẫn xăng dầu của Quân đội nhân dân Việt Nam chạy dọc đường mòn Hồ Chí Minh.
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

[5.391.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (104): Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Đỗ Quang Chung/ Đỗ Quang Trung, đơn vị tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê xã Phúc Thành huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

2022080430553

Ngày 19/8/1970 tại vùng rừng núi huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.


Một trong số đó có Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Đỗ Quang Chung/ Đỗ Quang Trung, sinh năm 1948, đơn vị tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê xã Phúc Thành huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.

Ảnh chụp Thẻ Đoàn viên của Liệt sỹ Đỗ Quang Chung:Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ thì tại NTLS xã Phúc Thành huyện Kim Thành có thông tin liệt sỹ Đỗ Quang Trung sinh năm 1948, hy sinh 1970. Thông tin này khớp với thông tin trong Thẻ Đoàn viên bị quân Mỹ thu giữ.

[5.391] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (103): Sổ nhật ký và Quyết định thăng quân hàm cấp Thiếu úy của đc Phạm Hồng Cường/Phạm Hùng Cường, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304

2022080430553


Ngày 19/8/1970 tại vùng rừng núi huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Một trong số đó có Sổ nhật ký và Quyết định quân hàm cấp Thiếu úy của đc Phạm Hồng Cường/ Phạm Hùng Cường, đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Ảnh chụp 1 trang cuốn nhật ký và tờ Quyết định thăng quân hàm:


[3.250] Sổ Nhật ký của đc Phạm Duy Thảo, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Tân An - Thanh Hà - Hải Dương

2022080430552


Ngày 19/8/1970, quân Mỹ có thu giữ được nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tại vùng núi thuộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.

Một trong số đó có Sổ Nhật ký của đc Phạm Duy Thảo, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Tân An - Thanh Hà - Hải Dương.

- Trang đầu cuốn sổ ghi "Ghi chép Nhật ký" 1970 và chữ ký Duy Thảo.

- Có 1 trang ghi chép tên đc Phạm Duy Thảo sinh năm 1947 ở thôn Song Đông xã Tân An huyện Thanh Hà tỉnh hải Dương. Số hòm thư 65569 JC10.


Ảnh chụp 2 trang cuốn sổ: