Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

[5.393] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (106): Thư của đc Đào Ngọc Quế, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận 44 Quảng Đà, gửi về cha mẹ và người vợ tên Đào Thị Mưu, địa chỉ thôn Hậu xã Chu Hóa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ, năm 1969

2022081844564


* Tháng 5/1969, tại Quảng Nam, lực lượng biệt kích Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận 4 Quảng Đà.

Một trong số giấy tờ đó có thư cá nhân của đc Đào Ngọc Quế, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31 Mặt trận 44 Quảng Đà, gửi về cha mẹ và người vợ tên Đào Thị Mưu, địa chỉ thôn Hậu xã Chu Hóa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ [Nay thuộc tp Việt Trì], năm 1969:

1. Bức thư đề ngày 2/4/1969 của đc Quế đơn vị số hòm thư 6687 Ấp Thái, gửi về hỏi thăm cha mẹ và các em ở quê.

2. Bức thư không đề ngày, của đc Quế gửi cho người vợ tên là Đào Thị Mưu, với tình cảm vợ chồng dạt dào yêu thương, hẹn ước chung sống hạnh phúc sau ngày chiến thắng.

3. Ngoài ra còn có 1 Giấy mua hàng thuốc đề 29/4/1969, có chữ ký của đc Vũ Y là quân y tiểu đoàn 8 Trung đoàn 31, có chữ ký của Trợ lý hậu cần Thái Hòe và Chứng thực của Thủ trưởng đơn vị Trần Lũy.

* Tra cứu trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ thì không thấy có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong bức thư quân Mỹ thu giữ

Ảnh chụp một phần các bức thư và giấy tờ:Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2022

[3.253] Các giấy tờ của đc Dương Hữu Hồng, Thiếu úy Chính trị viên phó đại đội 9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 18 Sư đoàn 325, quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên, năm 1972

2022081440569


Năm 1972, tại QUảng Trị, lính thủy quân lục chiến Sài Gòn có thu giữ được nhiều giấy tờ của đc Dương Hữu Hồng, Thiếu úy Chính trị viên phó đại đội 9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 18 Sư đoàn 325, quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên, năm 1972.

Các giấy tờ gồm:

1. Nhiều quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm (hạ sỹ, chuẩn úy, thiếu úy...) của đc Dương Hữu Hồng trong quá trình công tác, Giấy chứng minh quân nhân, Quyết định chuyển đảng viên chính thức, Quyết định điều động về làm Chính trị viên phó đại đội 3 tiểu đoàn 9 trung đoàn 18 sư đoàn 325 tháng 11/1971.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe đạp ngày 17/6/1971 của Ty Công an Hà Bắc, chứng nhận tên chủ xe đạp là đc Dương Hữu Hồng đơn vị 5238.

3. Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị 5238, nội dung gửi Bệnh viện A Bắc Thái, giới thiệu đc Dương Hồng thuộc đơn vị 5238 nay được phép mang mẹ là Dương Thị Sý và em Dương Thị Lan đến bệnh viện để X Quang. Đc Hồng đi công tác B ra điều trị bệnh, mong bệnh viện hết sức giúp đỡ.

4. Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ cấp cho đc Dương Hữu Hồng quê xã Xuân Phương - Phú Bình - Bắc Thái, có thời gian trong chiến trước là 18 tháng.

Ảnh chụp 3 giấy tờ:
[4.79] Bản Thông báo nội bộ của Tỉnh đội Bình Định về Sơ bộ diễn biến trận bao vây đánh lấn tiến tới công kích dứt điểm Đập Đá ngày 5/6 - 7/6/1972

2022081440568


Bản Thông báo nội bộ của Tỉnh đội Bình Định về Sơ bộ diễn biến trận bao vây đánh lấn tiến tới công kích dứt điểm Đập Đá ngày 5/6 - 7/6/1972, do lính địa phương quân Bình Định thu giữ.

Ảnh trang 1 của bản thông tin:
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

[3.252] Các Giấy chứng nhận bị thương - Giấy chứng nhận khen thưởng - Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Trần Thế Vinh tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 QK Trị Thiên, quê Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh

2022081339566


Tháng 7 năm 1972, lính thủy quân lục chiến Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 27 QK Trị Thiên.

Một trong số đó có giấy tờ của đc  Trần Thế Vinh tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 QK Trị Thiên, quê Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh:

1. Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ cấp cho đc Trần Thế Vinh sinh năm 1945, quê Sơn Hồng - Hương Sơn - Hà Tĩnh, trung úy, thời gian công tác XYZ từ 5/1969 đến 7/1971.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng ký năm 1970, chứng nhận đc Trần Thế Vinh, thiếu úy được Trung đoàn tặng giấy khen.

3. Giấy chứng nhận bị thương đề 1971 cấp cho đc Trần Thế Vinh xác nhận đc Vinh bị thương 29/3/1970 tại bắc Quảng trị khi là thiếu úy Đại đội trưởng C4 d3 E27, bị xuyên phổi, nhiều mảnh đạn ở lưng, đã điều trị tại Quân y viện 41 từ 4/4 đến 24/7/1970. 


Ảnh chụp các giấy tờ:
[4.78] Danh sách các thành viên xe thiết giáp số 164 thuộc Đại đội 9 tiểu đoàn 3 Trung đoàn 203 thiết giáp * Giấy khen và Giấy chứng minh của đc Lê Anh Đại và Đinh Văn Long , năm 1972

2022081339565


Tháng 7 năm 1972 tại khu vực Quảng Trị, lính dù quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Đại đội 9 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 203 tăng thiết giáp Quân đội nhân dân VIệt Nam. 

Một trong số đó có:

1. Danh sách 6 thành viên xe thiết giáp số 164, trong đó có tên quê quán các thành viên

(1). Lê Anh Đại - Quê: Du Thượng - Vạn Thiện - Nông Cống - Thanh Hóa

(2). Trương Minh Thông - Quê: Đại Tường - Lộc Sơn - Hậu Lộc - Thanh Hóa

(3). Lưu Quang Thảo - Quê: Đan Lê - Yên Thọ - Yên Định - Thanh Hóa

(4). Phạm Văn Minh - Quê: Bách hóa Gót - Chương Mỹ - Hà Tây

(5). Nguyễn Văn Chính - Quê: Xuân Thịnh - Vụ Quang - Phù Ninh - Vĩnh Phúc

(6). Phạm Công Quế - Quê: Xa Thư - Quảng Bình - Quảng Xương - Thanh Hóa


2. Giấy chứng minh, giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lê Anh Đại; Giấy chứng minh của đc Đinh Văn Long.

Ảnh chụp các giấy tờ:

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

[5.392] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (105): Các giấy tờ của đc Hoàng Văn Cầu, đơn vị Tiểu đoàn 19 đặc công Sư đoàn 320A, quê Nam Hòa - Yên Hưng [Quảng Yên] - Quảng Ninh, 1972

2022081238563


* Tháng 6 năm 1972, lực lượng biệt kích Sài gòn có thu từ thi thể bộ đội VIệt Nam một số giấy tờ cá nhân của đc Hoàng Văn Cầu,  đơn vị Tiểu đoàn 19 đặc công Sư đoàn 320A, quê Nam Hòa - Yên Hưng [Quảng Yên] - Quảng Ninh, gồm:

1. Vỏ phong bì thư đề người gửi là Hoàng Thị Hà địa chỉ HTX Phú Xuân xã Nam Hòa huyện Yên HƯng tỉnh Quảng Ninh, người nhận Hoàng Văn Cầu HT 608021 JC01. Kèm theo đó có 1 lá thư đề ngày 10/10/1971, nhưng chữ ký người viết bức thư là Vũ Thị Hởi.

2. Một Đơn đề nghị của bà Lưu Thị Cửu, 63 tuổi, địa chỉ Hợp tác xã Trần Phú xã Nam Hòa huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh, có chữ ký xác nhận của ông Vũ Oanh - Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Nam Hòa ngày 10/11/1971. Nội dung đơn: Bà Cửu là mẹ anh Hoàng Văn Cầu gửi đơn vị mong giúp đỡ cho phép a Cầu được về gia đình để xây dựng gia đình riêng do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

* Web Chính sách quân đội hoặc web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ không có thông tin về liệt sỹ như thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

Ảnh chụp vỏ phong bì thư và Đơn đề nghị:
[3.251] Giấy tờ của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Sư đoàn 2 bị thu giữ tại thị xã Kontum tháng 5/1972: (1) Vỏ phong bì thư gửi đc Hà Xuân Hải và Sổ ghi chép cá nhân; (2) Vỏ phong bì thư gửi đc Nguyễn ĐỨc Thắng

2022081238562


Tháng 5 năm 1972, tại ngoại vi thị xã Kontum, lính thuộc Sư đoàn 23 Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 141 Sư đoàn 2 QK5, một trong số đó là:

 1. Vỏ phong bì thư có đề người gửi là Thanh Hòa, địa chỉ Phù Lưu - Hàm Yên [Tuyên Quang], gửi anh Hà Xuân Hải hòm thư 638262 JC14. Phía Mỹ chú thích số hòm thư này thuộc bộ phận của Bộ Tư lệnh đặc công.

2. Sổ ghi chép cá nhân của đc Hà Xuân Hải, ghi từ 11/8/1971 đến 1972. Đc Hải nhập ngũ 14/5/1971, đến Nghệ An 15/12/1971. Có 1 trang cuốn sổ ghi rất nhiều địa chỉ tại tỉnh Tuyên Quang, nhưng không có tên người.

3. Vỏ phong bì thư đề người gửi: Cháu Tố Uyên địa chỉ K6 C101 11/9 BC13 ; người nhận: Cậu Nguyễn Đức Thắng số hòm thư 580272 JH23.


Ảnh chụp các giấy tờ:

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

[7.46] Vị trí tuyến đường ống dẫn xăng dầu của Quân đội Nhân dân Việt Nam chạy dọc đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua đất Lào, được thể hiện trên bản đồ quân sự Mỹ in năm 1970

20220811


Trên một tấm bản đồ quân sự phần đất Lào tỷ lệ 1:50.000 do quân đội Mỹ xuất bản 1970 có thể hiện vị trí tuyến đường ống dẫn xăng dầu của Quân đội nhân dân Việt Nam chạy dọc đường mòn Hồ Chí Minh.
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

[5.391.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (104): Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Đỗ Quang Chung/ Đỗ Quang Trung, đơn vị tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê xã Phúc Thành huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

2022080430553

Ngày 19/8/1970 tại vùng rừng núi huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.


Một trong số đó có Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Đỗ Quang Chung/ Đỗ Quang Trung, sinh năm 1948, đơn vị tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê xã Phúc Thành huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.

Ảnh chụp Thẻ Đoàn viên của Liệt sỹ Đỗ Quang Chung:Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ thì tại NTLS xã Phúc Thành huyện Kim Thành có thông tin liệt sỹ Đỗ Quang Trung sinh năm 1948, hy sinh 1970. Thông tin này khớp với thông tin trong Thẻ Đoàn viên bị quân Mỹ thu giữ.

[5.391] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (103): Sổ nhật ký và Quyết định thăng quân hàm cấp Thiếu úy của đc Phạm Hồng Cường/Phạm Hùng Cường, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304

2022080430553


Ngày 19/8/1970 tại vùng rừng núi huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Một trong số đó có Sổ nhật ký và Quyết định quân hàm cấp Thiếu úy của đc Phạm Hồng Cường/ Phạm Hùng Cường, đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Ảnh chụp 1 trang cuốn nhật ký và tờ Quyết định thăng quân hàm:


[3.250] Sổ Nhật ký của đc Phạm Duy Thảo, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Tân An - Thanh Hà - Hải Dương

2022080430552


Ngày 19/8/1970, quân Mỹ có thu giữ được nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tại vùng núi thuộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.

Một trong số đó có Sổ Nhật ký của đc Phạm Duy Thảo, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Tân An - Thanh Hà - Hải Dương.

- Trang đầu cuốn sổ ghi "Ghi chép Nhật ký" 1970 và chữ ký Duy Thảo.

- Có 1 trang ghi chép tên đc Phạm Duy Thảo sinh năm 1947 ở thôn Song Đông xã Tân An huyện Thanh Hà tỉnh hải Dương. Số hòm thư 65569 JC10.


Ảnh chụp 2 trang cuốn sổ:

[5.390] Địa danh (52): Cao điểm 333 - làng Cù Đinh - Hướng Hóa - Quảng Trị

20220804

Cao điểm 333 - làng Cù Đinh, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa bộ đội VIệt Nam và quân Mỹ trong những năm 196x.

 

 

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

[5.389] Sơ yếu lý lịch Đoàn viên của Liệt sỹ Lê Đức Khoản, quê Tân Ninh - Nông Cống [Triệu Sơn] - Thanh Hóa, đơn vị thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, năm 1966

2022080329550


* Ngày 17/12/1966 tại khu vực thung lũng 506 (Theo cách gọi của phía Mỹ) - xã Ân Tường huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định, lực lượng thuộc Sư đoàn 1 không kỵ Mỹ thu được nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5.

Một trong số đó có bản Sơ yếu lý lịch đoàn viên đề ngày 22/1/1965 của đc Lê Đức Khoản, quê quán thôn Giáp xã Tân Ninh huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, là Trung đội phó B3 C122.

Ảnh chụp bản Sơ yếu lý lịch:
* Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ có ảnh bia mộ liệt sỹ Lê Đức Khoản với thông tin khớp với thông tin trên giấy tờ Mỹ thu giữ. Ls Khoản hy sinh 5/6/1968.
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

[5.388] Thông tin của quân đội Mỹ về trận tiểu đoàn bộ đội đặc công Việt Nam tấn công quận lỵ Tam Quan tỉnh Bình Định tối ngày 14/4/1972 [Các LS tiểu đoàn đặc công 403 QK5 đã được quy tập]

2022080127059.6


* Trong báo cáo của quân Mỹ có đoạn thông tin ngắn gọn về trận tiểu đoàn bộ đội đặc công Việt Nam tấn công quận lỵ Tam Quan tối ngày 14/4/1972 như sau:

- Lúc 18h00 ngày 14/4/1972, Quận lỵ Tam Quan [tỉnh Bình Định] bị bắn đạn cối và tấn công từ khoảng 1 tiểu đoàn bộ đội đặc công Việt Nam. 

- Bộ đội Việt Nam đã xuyên qua hàng rào phòng thủ của quân Sài Gòn và phá hủy: Trung tâm tình báo quận, 1 pháo 105mm, 3 xe tải 1/4 tấn, Trung tâm điện đài và Nhà Toán cố vấn Mỹ.

- Không quân và pháo binh Sài Gòn bắn yểm trợ.

- Trận chiến kết thúc lúc 20h30.

- Kết quả:

+ Có 84 bộ đội Việt Nam hy sinh, thu 18 súng cá nhân, 12 súng B40.

+ Có 22 lính Sài Gòn chết, 20 lính SG bị thương; bị phá hủy: 3 xe tải 1/4 tấn - 2 máy thông tin - 8 súng cá nhân - 1 pháo 105mm; bị hỏng: 19 súng cá nhân - 6 xe ô tô - 1 máy phát điện.

* Tra cứu thông tin trên mạng thì web Báo quân đội nhân dân điện tử ngày 25/3/2014 có thông tin về trận đánh của Tiểu đoàn đặc công 403 vào Quận lỵ Tam Quan ngày 15/4/1972. Hiện các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh đã được quy tập về NTLS Tam Quan:

QĐND - Đó là chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Phận, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 403, Quân khu 5, hiện ở Bình Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương sau khi nhận được thông tin về nơi an táng của 40 đồng đội hy sinh tại Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trò chuyện với chúng tôi, bác Phận nói: "Đất nước đã được giải phóng nhiều năm, nhưng do  kinh tế khó khăn, nên tôi không có điều kiện trở lại chiến trường xưa để tìm đồng đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, trong lòng tôi luôn trăn trở về 40 đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh trong trận đánh vào quận lỵ Tam Quan diễn ra vào ngày 16-2-1972. Hôm đó, sau khi đi trinh sát chuẩn bị chiến trường, đêm 15 rạng ngày 16-4-1972, Tiểu đoàn Đặc công 403 chúng tôi được lệnh đánh vào giải phóng quận lỵ Tam Quan. Để chuẩn bị cho trận đánh này, tối 14-4-1972, Tiểu đoàn Đặc công 403 được lệnh hành quân từ hậu cứ thượng nguồn sông An Lão về Tam Quan. Theo kế hoạch, 2 giờ sáng ngày 16-2 đơn vị sẽ đồng loạt nổ súng tấn công quận lỵ Tam Quan. Tuy nhiên, lúc 1 giờ 5 phút trong khi đang khắc phục chướng ngại vật thì một mũi tiến công của tiểu đoàn đã vướng phải mìn của địch (tức là sớm hơn 55 phút theo hiệp đồng). Và hậu quả thật đớn đau. Địch phản công, 40 đồng đội của tôi đã anh dũng ngã xuống trong làn mưa bom, bão đạn của quân thù. Hai ngày sau, địch đưa thi thể 40 chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 403 ra phơi trên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, trước sự phản đối quyết liệt của nhân dân, địch đã đào một hố chôn tập thể 40 chiến sĩ đặc công... Vì vậy, tôi luôn trăn trở, không biết đồng đội đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ hay chưa? Liệu còn ai trên quê hương Tam Quan nhớ về sự kiện bi thương này không?”.

Giải đáp những trăn trở của bác Phạm Văn Phận về ngôi mộ tập thể của 40 chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 403 năm xưa, vừa qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Tam Quan thông tin: Sau ngày 30-4-1975, quê hương được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, nhân dân Tam Quan tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, trong đó công tác thương binh, liệt sĩ được đặc biệt quan tâm. Hiện nay, tại trung tâm quận lỵ Tam Quan trước đây, nơi các chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 403 hy sinh, địa phương đã đầu tư xây dựng tượng đài chiến thắng và nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt của 40 liệt sĩ nguyên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 403, Quân khu 5 đã được chính quyền và nhân dân địa phương quy tập vào Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Quan, ở vị trí phía Bắc, từ hàng 19 đến 24.