Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

[4.22] Quyết định của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Biên Hòa tặng Huân chương quyết thắng và Huy chương quyết thắng cho các cá nhân thuộc cơ quan Dân - Đảng tỉnh Biên Hòa, đề ngày 31/1/1968

2017082955059- Quyết định số 12/QĐ-KT ngày 31/1/1968 của Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa thừa ủy nhiệm của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, do đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trị ký,  tặng thưởng cho các cán bộ thị xã V65


- Quyết định số 13/QĐ-KT ngày 31/1/1968 của Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa thừa ủy nhiệm của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, do đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trị ký,  tặng thưởng cho các cán bộ thị xã Biên Hòa- Quyết định số 14/QĐ-KT ngày 31/1/1968 của Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa thừa ủy nhiệm của Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, do đ/c Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trị ký,  tặng thưởng cho các cán bộ Vùng 2 Vĩnh CửuThứ Hai, 28 tháng 8, 2017

[5.44]. Địa danh (4): Ký hiệu các xã của ba Khu 4, 5, 7 (Tỉnh Gia Lai) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có so với địa danh hiện nay

20170828

Ký hiệu các xã của ba Khu 4, 5, 7 (Tỉnh Gia Lai) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có so với địa danh hiện nay


Khu
Ký hiệu
Nay thuộc xã
Tỉnh Gia Lai
(huyện)
Khu 4
B1
Xã Ia Khươl, huyện Chư Pah
T. Gia Lai

B2
Xã Ia Phi, huyện Chư Pah
//

B3
Xã Ia Mơnông, huyện Chư Pah
//

B4
Xã Ia Ka, huyện Chư Pah
//

B5
Xã Ia Sao, Ia Yok, huyện Ia Grai
//

B6
Xã Ia Hrung, huyện Ia Grai
//

B7
Xã Ia Pếch, Ia Kênh huyện Ia Grai
//

B8
Xã Ia Din, huyện Đức Cơ
//

B9
Xã Ia Krêt, huyện Đức Cơ
//

B10
Xã Ia Dom, Ia Dơk, huyện Đức Cơ
//

B11
Xã Ia Chia, huyện Ia Grai
//

B12
Xã Ia O, huyện Ia Grai
//

B13
Xã Ia Krãi và Ia Khai, huyện Ia Grai
//

B14
Xã Ia Tô, huyện Ia Grai
//

B15
Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai
//
Khu 5
E1
Xã Ia Pnôn và Ia Nan, huyện Đức Cơ
//

E2
Xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ
//

E3
Xã Ia Lang và Ia Krông, huyện Đức Cơ
//

E4
Xã Thăng Hưng, Bình Giáo, huyện Chư Prông
//

E5
Xã Ia Phin, Thị Trấn Chư Prông, Bàu Cạn, huyện Chư Prông
//

E6
Xã Ia Puch, Ia Ó, huyện Chư Prông
//

E7
Xã Ia Boòng, Ia Drang, huyện Chư Prông
//

E8
Xã Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Piơr, huyện Chư Prông
//

E9
Xã Ia Pia, Ia Me, Ia Ga, huyện Chư Prông, Ia Ko, huyện Chư Sê
//

E10
Xã Ia Tôr, Ia Ky, huyện Chư Prông
//

E11
Xã Ia Glai, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Chư Prông
//

E12
Xã Ia Vê, Ia Bang, huyện Chư Prông
//

E13
Xã Ia Le, huyện Chư Sê
//

E14
Xã Chư Don, Thị Trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (xã E14(khu 5, nay là xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê)
//

E15
Xã Ia Hlốp, Ia Blang, Ia Hru, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (xã E15 là chị HYăp làng Tel, chị Siu Meh làng Bôch Ă)
//
Khu 7
A1
Xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ
//

A2
Một phần xã An Trung và xã Kông Yang, huyện Kông Chro
//

A3
Xã Chư Krêy, huyện Kông Chro
//

A4
Một phần xã Yang Trung, và Yang Nam, huyện Kông Chro
//

A5
Một phần xã Yang Trung và thị trấn Kông Chro, Đăk Pơ Pho huyện Kông Chro
//

A6
Xã Yang Nam, huyện Kông Chro
//

A7
Xã Chơ long, huyện Kông Chro
//

A8
Xã ....(làng Bă chớ), huyện Kông Chro
//

A9
Xã Đăk Tơ Pang và một phần xã Kông Yang, huyện Kông Chro
//

A10
Xã Yama, huyện Kông Chro
//

A13
Xã Sró, Xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro
//

A14
Xã Đăk Sông, Đăk Pling, huyện Kông Chro
//

A15
Xã PơTó, Huyện Ia Pa
//