Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

[5.156] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (14): Biên lai chuyển tiền của Liệt sỹ Nguyễn Quang Tài gửi bà Nguyễn Thị Chút ở Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương

2019111645270

Biên lai chuyển tiền của Liệt sỹ Nguyễn Quang Tài, đề ngày 21/5/1966, qua Bưu điện, gửi bà Nguyễn Thị Chút ở Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương, số tiền là 100 đồng.


Ảnh chụp Biên lai:Trong CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Quang Tài như sau:

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

[5.155] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (13): Giấy chứng minh và Giấy chứng nhận của đc Lê Sỹ Dũng, quê Nguyệt Hồ - Thuận Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

2019110736260

Giấy chứng minh cấp ngày 30/12/1966 và Giấy chứng nhận của đc Lê Sỹ Dũng, quê Nguyệt Hồ - Thuận Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh.

Ngoài ra còn có 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân đề tên Lê Sỹ Dũng. Đc Dũng thuộc quân số Trung đoàn 29 Sư đoàn 325C

Ảnh chụp Giấy chứng minh và Giấy chứng nhận:


Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

[5.154] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (12): Giấy khen của Liệt sỹ Trà Văn Dư/ Trà Đình Dư, đơn vị Đại đội 12 tiểu đoàn 6 trung đoàn 2 Sư đoàn 9, quê Phước Thịnh - Bình Đại - Bến Tre

2019110231253

Giấy khen đề ngày 3/3/1969, do đồng chí Lê Hiền Long, thay mặt chỉ huy đơn vị ký, cấp cho đc Trà Văn Dư/ Trà Đình Dư, đơn vị Đại đội 12 tiểu đoàn 6 trung đoàn 2 Sư đoàn 9, quê Phước Thịnh - Bình Đại - Bến Tre, về thành tích trong trận đánh Trà Cao ngày 25/1/1969.

Ngoài ra còn có quyết định đề bạt Tiểu đội phó, Giấy chứng nhận Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng 2 và hạng 3 của đc Trà Văn Dư.

Ảnh chụp Giấy khen của đc Trà Văn Dư:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về LS Trà Văn Dư như sau:

Họ và tên:Trà Văn Dư
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Phước Thịnh, Bình Đại, Bến Tre
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:2/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, e2/f9
Cấp bậc:H2 - AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:19/10/1969
Trường hợp hi sinh:Suối Tha La
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Trà Văn Tấn