Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

[5.210] Hình ảnh ngôi mộ của 1 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến Đức Lập (nay thuộc huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông), tháng 8/1968 do phía Mỹ chụp lại

 2020083056047


Hình ảnh ngôi mộ của 1 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến Đức Lập (nay thuộc huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông), tháng 8/1968, do phía Mỹ chụp lại.


Kết hợp với các thông tin khác của phía Mỹ ghi nhận, thì Rongxanh phán đoán LS thuộc Trung đoàn 209 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên.


Ảnh phía Mỹ chụp ngôi mộ (Chú ý chi tiết đôi giày đặt trên mộ)


Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

[6.28] Không ảnh (25): Hình ảnh trận địa pháo cao xạ đặt trên bè/ phao nổi trong hồ Tây, những năm chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ

20200817


Hình ảnh trận địa pháo cao xạ đặt trên bè/ phao nổi trong hồ Tây, những năm chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ năm 1967.


[5.209] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (28): Giấy khen của đồng chí Trần CÔng Thanh/ Thạnh [Không có quê], của Liệt sỹ Lê Văn Hộ quê Kim Tân - Kim Thành - Hải Dương, đơn vị Trung đoàn 165 Sư đoàn 7

 2020081743330

Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam sau trận đánh với Trung đoàn 165 Sư đoàn 7, gồm:


1. Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 15/1/1969 do đồng chí chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 165 cấp cho đồng chí Trần Công Thanh/ Thạnh, tiểu đội trưởng đơn vị C1 Z4 (Đại đội 1 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 165), chứng nhận được cấp Bằng khen về thành tích trong đợt đánh càn năm 1968 tại Hớn QUản. Không có thông tin về quê quán đồng chí Thanh/ Thạnh, web Chính sách quân đội không có thông tin về đồng chí Trần Công Thanh/ Thạnh.


2. Giấy giới thiệu cung cấp của đồng chí Nguyễn Tiến Quân, không có thông tin về quê quán. Tuy nhiên web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Tiến QUân, hy sinh 30/4/1969.


3. Giấy khen đề ngày 22/11/1967 cấp cho đồng chí Lê Văn Hộ, tiểu đội phó, quê Kim Tân - Kim Thành - Hải Dương, về thành tích chiến đấu Đông 1967. Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Lê Văn Hộ, quê như trên, hy sinh 6/2/1969.


Ảnh chụp các Giấy tờ:
Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020