Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

[4.103] Các quyết định phong cấp hàm chiến sỹ thuộc tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên, năm 1968

2023052750743


Tháng 9/1968, lực lượng biệt kích quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Đại đội 11 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên, đó là các Quyết định phong cấp hàm từ binh nhất lên hạ sỹ, từ hạ sỹ lên trung sỹ, chủ yếu do thủ trưởng tiểu đoàn 6 Tiêu Văn Mẫn ký.

Các Quyết định chỉ có họ tên chiến sỹ, không có thông tin quê quán các chiến sỹ.

Ảnh chụp 1 Quyết định đề ngày 2/3/1968, phong cấp từ hạ sỹ lên Trung sỹ 5 chiến sỹ C11 d6 E24.
Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

[5.510] Danh sách 27 liệt sỹ thuộc Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam hy sinh từ ngày 28/3/1972 đến 25/4/1972, có nơi an táng ban đầu ở khu vực Kong Pong Trạch - tỉnh Kampot - Campuchia, nguồn từ Web Chính sách quân đội

20230526


1. Web Chính sách quân đội có thông tin về 27 liệt sỹ thuộc Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam hy sinh từ ngày 28/3/1972 đến 25/4/1972, có nơi an táng ban đầu ở khu vực Kong Pong Trạch - tỉnh Kampot - Campuchia. 

Web Chính sách quân đội không thấy có thông tin về nơi an táng hiện nay 27 liệt sỹ này.

Liệt sỹ ở số thứ tự 2 và 26 có 2 tọa độ an táng ban đầu.

* Tìm kiếm thì có thông tin 5 liệt sỹ trong danh sách 27 liệt sỹ (số thứ tự 1 +5 +10 + 16 + 25) đã được đội K92 quy tập về nước (Trong số 28 liệt sỹ được quy tập thuộc C21 E46 F1 hy sinh trong trận đánh ngày 16/4/1972)


2. Danh sách cụ thể các liệt sỹ:(1)- Thanh Hóa có 20 liệt sỹ
(2)- Hưng yên có 4 liệt sỹ
(3)- Bắc Ninh có 1 liệt sỹ
(4)- Quảng Ninh có 1 liệt sỹ
(5)- Thái Bình có 1 liệt sỹ


1- LS Hoàng Ngọc Ký * Quê quán: Cống Bốc, Cộng Hòa, Yên Hưng * Hy sinh: 16/04/1972
2- LS Hoàng Xuân Tứ * Quê quán: Thành Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 28/03/1972
3- LS Lâm Văn Thư * Quê quán: Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 17/04/1972
4- LS Lê Đức Hưởng * Quê quán: Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hải Hưng * Hy sinh: 18/04/1972
5- LS Lê Ngọc Sửu * Quê quán: Bái Ân, Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
6- LS Lê Văn Chiến * Quê quán: Yên Quý, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 25/04/1972
7- LS Lê Văn Chưởng * Quê quán: Trung Thôn, Kim Trung, Duyên Hà, Thái Bình * Hy sinh: 16/04/1972
8- LS Lê Văn Thắm * Quê quán: Tiên Thắng, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa * Hy sinh: 18/04/1972
9- LS Ngô Bá Ngọc * Quê quán: Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
10- LS Nguyễn Đình Nông * Quê quán: Thuận Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
11- LS Nguyễn Đức Hưng * Quê quán: Tiên Xá, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hải Hưng * Hy sinh: 18/04/1972
12- LS Nguyễn Như Kỳ * Quê quán: Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
13- LS Nguyễn Quang Hùng * Quê quán: Định Thành, Yên Định * Hy sinh: 16/04/1972
14- LS Nguyễn Thanh Đoan * Quê quán: Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa * Hy sinh: 28/03/1972
15- LS Nguyễn Trọng Dưỡng * Quê quán: Yên Nông, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 18/04/1972
16- LS Nguyễn Văn Diễn * Quê quán: Yên Lạc, Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
17- LS Nguyễn Văn Hường * Quê quán: Yên Giang, Yên Hưng, Quảng Ninh * Hy sinh: 16/04/1972
18- LS Nguyễn Văn Kiến * Quê quán: Thiệu Hưng, Thiệu Hóa. Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
19- LS Nguyễn Văn Thời * Quê quán: Thịnh Đức, Gia Lương, Hà Bắc * Hy sinh: 17/04/1972
20- LS Phạm Đình Bảo * Quê quán: Thọ Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
21- LS Phạm Văn Công * Quê quán: Đông Tiền, Đông Sơn * Hy sinh: 25/04/1972
22- LS Trần Huy Cận * Quê quán: Đa Ngọc, Yên Giang, Yên Định, Thanh Hóa * Hy sinh: 24/04/1972
23- LS Trần Văn Nguyện * Quê quán: Hạ Cát, Quyết Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng * Hy sinh: 16/04/1972
24- LS Trần Xuân Nguyện * Quê quán: Quỳnh Tiến, Phù Cừ, Hải Hưng * Hy sinh: 16/04/1972
25- LS Trịnh Đình Kiểm * Quê quán: Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
26- LS Trương Trọng Thơ * Quê quán: HTX Trung Thành, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972
27- LS Vũ Đình Ngông * Quê quán: Tam Hòa, Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa * Hy sinh: 16/04/1972


Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

[5.507.1] Danh sách 32 liệt sỹ đơn vị thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 2 Phân khu 3 Sài Gòn Gia Định, hy sinh từ tháng 10/1967 đến tháng 4/1968

2023051336727


* Quân Mỹ thu giữ tại ngoại thành phía tây nam tp Sài Gòn nhiều giấy tờ của tiểu đoàn Phú Lợi 2. Một trong số đó có Sổ ghi danh sách có tên quê quán 143 cán bộ chiến sỹ 1 đơn vị thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 2 - Phân khu 3. Tiểu đoàn Phú Lợi 2 là 1 trong những đơn vị tham gia tấn công vào nội thành Sài Gòn dịp Tết Mậu thân 1968 ở hướng Nam - Tây Nam.

Trang đầu cuốn sổ của đơn vị thuộc tiểu đoàn Phú Lợi 2, đề Quận 7 ngoại thành Sài Gòn ngày 14/2/1968 và có chữ ký đc Trần ĐƠn. 

Trong Danh sách 143 cán bộ chiến sỹ, ở đầu danh sách là đc Trần Văn Đơn, thì mục quê quán ngoài cùng bên phải có ghi chú thêm chữ "HS" và ngày tháng năm. Phía Mỹ chú thích đây là ghi chú chữ "Hy sinh" và thời gian hy sinh. Tổng cộng có 32 người có chữ HS bên cạnh mục quê quán trong tổng số 143 cán bộ chiến sỹ.

Cuốn sổ không có ghi thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của các liệt sỹ.

* Danh sách 32 liệt sỹ như sau:


(1) Nam ĐỊnh có: 9 liệt sỹ
(2) Hải Phòng có: 6 liệt sỹ
(3) Hải Dương có: 6 liệt sỹ
(4) Thái Bình có: 4 liệt sỹ
(5) Sài Gòn có: 2 liệt sỹ
(6) Hà Giang có: 1 liệt sỹ
(7) Bắc Giang có: 1 liệt sỹ
(8) Hà Tây có: 1 liệt sỹ
(9) Thanh Hóa có: 1 liệt sỹ
(10) Hà Nội có: 1 liệt sỹ

1- LS Phùng Xuân Phương * Năm sinh: 1939 * Quê quán: An Quyên - Đại An - Vụ Bản - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 13/10/1967
2- LS Phạm văn Tình * Năm sinh: 1947 * Quê quán: Đại Trang - Bát Trang - An lão - Hải Phòng * Ngày hy sinh: 13/10/1967
3- LS Nguyễn Minh Xiêm * Năm sinh: 1936 * Quê quán: Đoàn Kết - Xuân Thủy - Xuân Trường - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 13/10/1967
4- LS Đặng Đình Mai * Năm sinh: 1937 * Quê quán: xóm Thượng - Mỹ Hưng - Mỹ Lộc - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 15/01/1968
5- LS Nguyễn Đăng Tam * Năm sinh: 1944 * Quê quán: Đồng Lý - Mỹ Đồng - Thủy Nguyên - Hải Phòng * Ngày hy sinh: 02/02/1968
6- LS Nguyễn Sỹ Chính * Năm sinh: 1946 * Quê quán: Phù Lưu - Phù Ninh - Thủy Nguyên - Hải Phòng * Ngày hy sinh: 02/02/1968
7- LS Nguyễn Văn Tắc * Năm sinh: 1938 * Quê quán: Minh Tân - Vụ bản - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 02/02/1968
8- LS Phạm Như Ấp * Năm sinh: 1942 * Quê quán: TRực Nho - Minh Quang - Thư TRì - Thái Bình * Ngày hy sinh: 04/02/1968
9- LS Tô Văn Cất * Năm sinh: 1943 * Quê quán: Mỹ Lương - Văn Lang - Duyên Hà - Thái Bình * Ngày hy sinh: 04/02/1968
10- LS Nguyễn Văn Thủy * Năm sinh: 1949 * Quê quán: Quảng Lộc - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương * Ngày hy sinh: 05/02/1968
11- LS TRần Ngọc Sơ * Năm sinh: 1948 * Quê quán: Hạ Xuân - Tân Lập- Thư Trì [Vũ Thư] - Thái Bình * Ngày hy sinh: 06/02/1968
12- LS Trương Quang Lộc * Năm sinh: 1943 * Quê quán: Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương * Ngày hy sinh: 14/02/1968
13- LS Lê Văn Vỹ * Năm sinh: 1931 * Quê quán: xóm Bắc - Lưu Kiếm - Thủy Nguyên - Hải Phòng * Ngày hy sinh: 17/02/1968
14- LS Nguyễn Sỹ Nếp * Năm sinh: 1943 * Quê quán: Tú Đôi - Kiến Quốc - Kiến Thụy - Hải Phòng * Ngày hy sinh: 18/02/1968
15- LS Nguyễn Văn Ba * Năm sinh: 1940 * Quê quán: phường Bến Đá - Đường 7 quận 7 - Sài Gòn * Ngày hy sinh: 19/02/1968
16- LS Trần Văn Đơn * Năm sinh: 1928 * Quê quán: Tân Thành - Giao Hoan [Giao Thịnh] - Giao Thủy - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 23/02/1968
17- LS Bùi Văn Nhưng * Năm sinh: 1932 * Quê quán: Xóm Ba Quang Trung VỤ Bản Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 23/02/1968
18- LS Nguyễn Ngọc Dương * Năm sinh: 1934 * Quê quán: thôn Trang - Việt Lâm - Bắc Quang - Hà Giang * Ngày hy sinh: 23/02/1968
19- LS Trần Văn Nô * Năm sinh: 1948 * Quê quán: Văn Hội - Ninh Giang - Hải Dương * Ngày hy sinh: 23/02/1968
20- LS Đặng Văn Triệu * Năm sinh: 1937 * Quê quán: Tân Chuyên - Tân Lập - Thư TRì - Thái Bình * Ngày hy sinh: 24/02/1968
21- LS Thân Văn Tân * Năm sinh: 1947 * Quê quán: xóm Lạc - Tiền Phong - Yên Dũng - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 25/02/1968
22- LS Ngô Xuân Thuận * Năm sinh: 1941 * Quê quán: Bãi Tháp - Liên Hợp - Đan Phượng - Hà Tây * Ngày hy sinh: 03/03/1968
23- LS Nguyễn văn Khủng * Năm sinh: 1935 * Quê quán: Xuân Dương - Ngũ Phúc - Kiến Thụy - Hải Phòng * Ngày hy sinh: 05/03/1968
24- LS Phạm Văn Vích * Năm sinh: 1950 * Quê quán: Xuân Tú - Hoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương * Ngày hy sinh: 06/03/1968
25- LS Trần Đăng Diên * Năm sinh: 1934 * Quê quán: thôn Kinh - Lộc Vương? - Mỹ Lộc - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 19/03/1968
26- LS Dương Văn Hải * Năm sinh: 1939 * Quê quán: thôn Thiệu Vinh - Cộng Hòa - Vụ Bản - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 19/03/1968
27- LS Nguyễn Thành Huế * Năm sinh: 1937 * Quê quán: Tiến ách? - Cẩm Minh - Cẩm Thủy - Thanh Hóa [Có thêm dòng Lao Dung - Sa Đéc] * Ngày hy sinh: 20/03/1968
28- LS Võ Văn Hòn * Năm sinh: 1953 * Quê quán: phường Hàng Thái quận 7 Sài Gòn * Ngày hy sinh: 20/03/1968
29- LS Bùi Đức Ngà * Năm sinh: 1947 * Quê quán: Đà Phố - Hồng Phúc - Ninh Giang - Hải Dương * Ngày hy sinh: 23/03/1968
30- LS Trần Đăng Định * Năm sinh: 1940 * Quê quán: thôn Kinh - Lộc Vượng - Mỹ Lộc - Nam Hà [Nam Định] * Ngày hy sinh: 30/03/1968
31- LS Nguyễn Bích Cương * Năm sinh: 1940 * Quê quán: số nhà 113 Lò Đúc Hà Nội * Ngày hy sinh: 25/04/1968
32- LS Nguyễn Công Chuông * Năm sinh: 1948 * Quê quán: Đồng Lạc - Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương * Ngày hy sinh: [ghi chữ HS, ko có ngày]


Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

[5.509] Sổ Quân tịch ghi chép danh sách có tên quê quán 127 cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 2 tiểu đoàn 7 Trung đoàn 8 Sư đoàn 6, quân Mỹ thu tại Đông Ấp Bia (Đồi Hamburger Hill/ Đồi thịt băm) ngày 11/5/1969

2023051235727


Cách đây tròn 54 năm, ngày 11/5/1969 đã diễn ra những trận chiến đẫm máu tại khu vực cao điểm Đông Ấp Bia [tên trên bản đồ quân sự Mỹ] giữa bộ đội Việt Nam và quân Mỹ.

Ngày 11/5/1969 quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam, trong đó có Sổ Quân tịch ghi chép danh sách có tên quê quán 127 cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 2 tiểu đoàn 7 Trung đoàn 8 Sư đoàn 6.

Tại số thứ tự 118 có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Khắc Hưng, quê xóm 8 khu Thống Nhất - Vạn Sơn - Đồ Sơn - Hải Phòng. Thông tin này khớp với thông tin trong Trích lục thông tin liệt sỹ Nguyễn Khắc Hưng. Theo đó ls Nguyễn Khắc Hưng ở Đại đội 2 tiểu đoàn 7 trung đoàn 8 sư đoàn 324.

Ảnh chụp trang bìa cuốn sổ và 1 phần trang có thông tin về ls Nguyễn Khắc Hưng

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

[5.137.1] Danh sách 32 liệt sỹ, chủ yếu thuộc các đơn vị của Sư đoàn 3 sao vàng QK5, hy sinh trong các năm 1965 đến 1967

2023051134216


Tại Bình Định, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của Sư đoàn 3 sao vàng QK5, trong đó có 3 bản danh sách liệt sỹ của các đơn vị, chủ yếu thuộc Sư đoàn 3 sao vàng QK5. Các danh sách gồm có 26, 6, 30 liệt sỹ, trong đó có trùng thông tin. Tổng hợp 3 danh sách thì có tổng cộng 32 liệt sỹ.

Trong 1 bản danh sách có ghi phiên hiệu đơn vị Xóm 60 Liên Gia 1, phía Mỹ chú thích là Tiểu đoàn 60 quân y Phòng Hậu cần Sư đoàn 3 QK5.

Các liệt sỹ chủ yếu được chôn cất tại nghĩa địa trên địa bàn huyện An Lão tỉnh Bình Định.

Thông tin này được chuyển tới cơ quan chính sách.

Số lượng liệt sỹ theo tỉnh như sau:


(1) Hà Tĩnh có: 1 liệt sỹ
(2) Bắc Ninh có: 1 liệt sỹ
(3) Hải Dương có: 1 liệt sỹ
(4) Cần Thơ có: 1 liệt sỹ
(5) Hà Nam có: 1 liệt sỹ
(6) Hà Nội có: 1 liệt sỹ
(7) Hà Bắc có: 1 liệt sỹ
(8) Bình Định có: 2 liệt sỹ
(9) Quảng Ngãi có: 2 liệt sỹ
(10) Nghệ An có: 2 liệt sỹ
(11) Ninh Bình có: 3 liệt sỹ
(12) Thanh Hóa có: 3 liệt sỹ
(13) Thái Bình có: 4 liệt sỹ
(14) Bắc Giang có: 6 liệt sỹ

1- LS Bùi văn Thính * Đơn vị: Xóm 60 bảo vệ bệnh xá * Quê quán: [Ko ghi] * Ngày hy sinh: [Ko ghi]
2- LS Nguyễn Chung * Đơn vị: Liên đội 2 Quyết Chiến [d2/E2/F3] * Quê quán: Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh * Ngày hy sinh: 13/02/1965
3- LS Phùng Minh Quân * Đơn vị: 11C * Quê quán: Hồng Phong - Nghi Lộc - Nghệ An * Ngày hy sinh: 25/06/1965
4- LS Trần Huệ * Đơn vị: 104 thuộc LT10 * Quê quán: Sơn Tịnh - Quảng Ngãi * Ngày hy sinh: 10/09/1965
5- LS Hoàng Văn Hộ * Đơn vị: Chi đội 14 LĐ 400 [Mỹ chú thích: C14/d400 pháo binh] * Quê quán: Mai Đình - Hiệp Hòa - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 02/01/1966
6- LS Ong Phước Lan * Đơn vị: Chi đội 14 LĐ 400 [Mỹ chú thích: C14/d400 pháo binh] * Quê quán: Tiên Dũng - Yên Dũng - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 04/01/1966
7- LS Nguyễn Bá Bốn * Đơn vị: Chi đội 14 LĐ 400 [Mỹ chú thích: C14/d400 pháo binh] * Quê quán: Gia Lương - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 05/01/1966
8- LS Khổng Tuyên Đảm * Đơn vị: Trạm sửa chữa Nông trường III * Quê quán: Cát Khánh - Phù Cát - Bình ĐỊnh * Ngày hy sinh: 10/1/1966?
9- LS Đào Mạnh Phúc * Đơn vị: Xóm 3 thôn 40 [d400 pháo binh/F3] * Quê quán: Quảng Thịnh - Quảng Xương - Thanh Hóa * Ngày hy sinh: 07/02/1966
10- LS Lê Văn Lân * Đơn vị: 400 [có thể d400/F3] * Quê quán: Hùng Ninh? - Hiệp Hòa - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 18/02/1966
11- LS Phan Đình Đảm * Đơn vị: Liên đội 9 Quyết Tâm [d9/E22/F3] * Quê quán: Ngọc Quế - Quỳnh Hòa - Quỳnh Côi - Thái Bình * Ngày hy sinh: ?/3/1966
12- LS Nguyễn Văn Tốn * Đơn vị: Đội 74 Liên đội 7 Q Tâm [C74/d7/E22/F3] * Quê quán: Hòa Hưng - Ô Môn - Cần Thơ * Ngày hy sinh: 08/03/1966
13- LS Nguyễn Văn Hồng * Đơn vị: LĐ 400 [Mỹ chú thích: có thể d400 pháo binh] * Quê quán: Cẩm Văn - Cẩm Thủy - Thanh Hóa * Ngày hy sinh: 09/03/1966
14- LS Bùi Đình Mão * Đơn vị: 30 * Quê quán: Thanh Các - Thanh Chương - Nghệ An * Ngày hy sinh: 05/06/1966
15- LS Trịnh TRọng Thừa * Đơn vị: Liên đội 9 Quyết Tâm [d9/E22/F3] * Quê quán: Độc Lập - Đồng Minh - Tiền Hải - Thái Bình * Ngày hy sinh: 23/6/1966?
16- LS Đinh Xuân Thảo * Đơn vị: Xóm 60 bệnh xá [có thể là d60 quân y/F3] * Quê quán: Gia Thượng - Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình * Ngày hy sinh: 29/06/1966
17- LS Giáp Văn Thêm * Đơn vị: Phân đội 905 xóm 90 [bộ phận d90 công binh/F3] * Quê quán: Việt Yên - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 13/7/1966?
18- LS Nguyễn Thế Miêng? * Đơn vị: Xóm 30 [d30 pháo binh/F3] * Quê quán: Kim Bảng - Hà Nam * Ngày hy sinh: 15/07/1966
19- LS Nguyễn Lữ * Đơn vị: Đơn vị 30 [d30 pháo binh/F3] * Quê quán: Điện Dương? - Điện Bàn - Quảng Nam * Ngày hy sinh: 28/07/1966
20- LS Nguyễn Văn Vinh * Đơn vị: 505 * Quê quán: Nghĩa Xuân - Nghĩa Trung - Việt Yên - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 04/08/1966
21- LS Phạm Văn Hòa * Đơn vị: Xóm 30 [d30 pháo binh/F3] * Quê quán: Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình * Ngày hy sinh: 10/09/1966
22- LS Nguyễn Văn Khắc * Đơn vị: 40 [có thể d400 pháo binh/F3] * Quê quán: Mỹ Phúc - Đào Mỹ- Lạng Giang - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 19/09/1966
23- LS Lê Văn Đài * Đơn vị: 50 * Quê quán: Gia Xuyên - Gia Lộc - Hải Dương * Ngày hy sinh: 31/12/1966
24- LS Mai Lư * Đơn vị: Xóm 8 sông Hồng [d8/E22/F3] * Quê quán: Quảng Ngãi * Ngày hy sinh: 11/01/1967
25- LS Phạm Bá Quyến * Đơn vị: Xóm 60 bảo vệ bệnh xá [có thể là d60 quân y/F3] * Quê quán: [Ko ghi] * Ngày hy sinh: 17-01-1967?
26- LS Ngô Xuân TRọng * Đơn vị: C15 Đoàn 200 [C15/d200 pháo binh/F3] * Quê quán: Thượng Mão - Thuận Thành - Hà Bắc * Ngày hy sinh: 27/01/1967
27- LS Nguyễn Hồng Lô * Đơn vị: Xóm 60 bệnh xá [có thể là d60 quân y/F3] * Quê quán: Văn Trung - Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình * Ngày hy sinh: 05/03/1967
28- LS Đỗ Thanh Bình * Đơn vị: Liên gia 6 * Quê quán: [Ko ghi] * Ngày hy sinh: 06/03/1967
29- LS Ngô Văn Hòa * Đơn vị: C135 * Quê quán: Phúc Thịnh - Đông Anh - ngoại thành Hà Nội * Ngày hy sinh: 20/03/1967
30- LS Trần Phán * Đơn vị: Du kích * Quê quán: An Hội - Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định * Ngày hy sinh: ?/05/1967
31- LS Lâm Xuân Quynh * Đơn vị: Xóm 60 bệnh xá [có thể là d60 quân y/F3] * Quê quán: Hải Ân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa * Ngày hy sinh: 29/05/1967
32- LS Bùi Văn Ngạc * Đơn vị: 509 huyện 4? * Quê quán: Duyên Hà - Thái Bình * Ngày hy sinh: 09/06/1967

Bài liên quan:
[5.137] Danh sách 30 Liệt sỹ các đơn vị hy sinh tại Bệnh xá/ Bệnh viện thuộc Tiểu đoàn 60 quân y Sư đoàn 3 Sao vàng, các năm 1965, 1966.

[5.508] Các Giấy khen của liệt sỹ Đỗ Văn Tuật quê Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương và đc Vũ Duy Quỳnh quê Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương, đơn vị thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 2 Phân khu 3 Quân Giải phóng miền Nam, năm 1968

2023051034725

1. Năm 1968 Quân Mỹ thu giữ tại ngoại thành phía tây nam tp Sài Gòn nhiều giấy tờ của tiểu đoàn Phú Lợi 2 - Phân khu 3 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tiểu đoàn Phú Lợi 2 là 1 trong những đơn vị tham gia tấn công vào nội thành Sài Gòn dịp Tết Mậu thân 1968 ở hướng Nam - Tây Nam. 

Một trong số đó có các Giấy khen:

- Giấy khen của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu Sài Gòn Gia Định, đề ngày 30/3/1968 do đc Nguyễn Ngọc Đồng ký, tặng đc Đỗ Văn Tuật sinh năm 1949 quê xã Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương được công nhận là Dũng sỹ cấp ba.

- Giấy khen của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Khu Sài Gòn Gia Định, đề ngày 30/3/1968 do đc Nguyễn Ngọc Đồng ký, tặng đc Vũ Duy Quỳnh sinh năm 1945 quê xã Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương được công nhận là Dũng sỹ cấp ba.

Ảnh chụp 2 giấy khen2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ tại NTLS xã Quyết Thắng huyện Ninh Giang có thông tin về liệt sỹ Đỗ Văn Tuật hy sinh 1968 khớp với thông tin tại giấy khen bị quân Mỹ thu giữ
Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

[5.507] Sổ ghi danh sách có tên quê quán 143 cán bộ chiến sỹ 1 đơn vị thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 2 - Phân khu 3, trong đó có 27 liệt sỹ hy sinh từ 2/2/1968 đến 25/4/1968.

2023051033724


* Quân Mỹ thu giữ tại ngoại thành phía tây nam tp Sài Gòn nhiều giấy tờ của tiểu đoàn Phú Lợi 2. Một trong số đó có Sổ ghi danh sách có tên quê quán 143 cán bộ chiến sỹ 1 đơn vị thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 2 - Phân khu 3, trong đó có 27 liệt sỹ hy sinh từ 2/2/1968 đến 25/4/1968. Tiểu đoàn Phú Lợi 2 là 1 trong những đơn vị tham gia tấn công vào nội thành Sài Gòn dịp Tết Mậu thân 1968 ở hướng Nam - Tây Nam.

Trang đầu cuốn sổ của đơn vị thuộc tiểu đoàn Phú Lợi 2, đề Quận 7 ngoại thành Sài Gòn ngày 14/2/1968 và có chữ ký đc Trần ĐƠn. 

Trong danh sách có ghi đc Trần Văn ĐƠn ở đầu, có lẽ là chỉ huy đơn vị, sinh năm 1928, nhập ngũ 1/1947, vợ tên là Đoàn Thị Mai, quê xóm Tân Thành xã Giao Hoan [Giao Thịnh] huyện Giao Thủy tỉnh Nam Hà, hy sinh 23/2/1968. Không có thông tin về nơi hy sinh của ls Trần Văn Đơn.

Ảnh chụp trang đầu cuốn sổ:* Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ tại NTLS xã Giao Thịnh huyện Giao Thủy tỉnh Nam ĐỊnh có thông tin về liệt sỹ Trần Văn Đơn hy sinh năm 1968, khớp với thông tin trong cuốn sổ bị quân Mỹ thu giữ.[4.102] Giấy khen Đại đội 2 và Phân đội trinh sát thuộc Tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương Long An về thành tích chiến đấu dịp Tết Mậu thân 1968 tại quận 7 Sài Gòn

2023051033723

1. Tháng 5/1968, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương Long An, trong đó có 1 Quyết định khen thưởng với nội dung sau:

- Quyết định đề ngày 2/2/1968 của Chỉ huy Tiểu đoàn 1 bộ đội bộ đội địa phương Long An, tặng giấy khen cho Đại đội 2 và Phân đội trinh sát thuộc tiểu đoàn 1 về thành tích khắc phục khó khăn hành quân chiến đấu cả ngày 31/1/1968 dịp Tết Mậu Thân 1968. Theo đó đơn vị đã đến bót Nhị QUan lúc 7h sáng, giữ vững trận địa đến chiều diệt nhiều sinh lực địch.

- Quyết định do đc Nguyễn Văn Ấp thay mặt Ban chỉ huy d1 ký.

2. Ảnh chụp Giấy khen Phân đội trinh sát:Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

[5.506] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (150): Giấy chứng nhận Dũng sỹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Tản quê Trung Thành - Vụ Bản - Nam Hà * Thư cá nhân của liệt sỹ Nguyễn Duy Đước quê Hải Thương - Tĩnh Gia - Thanh Hóa; thuộc Trung đoàn 96 pháo binh Miền

2023050225714


1. Ngày 4/11/1969, lính Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam đơn vị thuộc Trung đoàn 96 pháo binh Miền gồm:

- Thư cá nhân đề ngày 30/10/1969, người gửi là Nguyễn Duy Đước, trinh sát Y4, người nhận là Lê Thế Dạy, trinh sát E64, hỏi thăm về tình hình sức khỏe...

- Giấy chứng nhận tặng danh hiệu vẻ vang đề ngày 15/10/1969 do đc Đoàn Văn Châu thay mặt thủ trưởng đơn vị chứng nhận đc Nguyễn Văn Tản được tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay cấp 3.

Ảnh chụp 2 giấy tờ:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về 2 liệt sỹ Nguyễn Duy Đước và Nguyễn Văn Tản, đơn vị C1 K23 E96, hy sinh ngày 4/11/1969, khớp với thông tin giấy tờ thu giữ.


Họ và tên:Nguyễn Duy Đước
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Hải Thưong, Tỉnh Gia, Thanh Hóa
Trú quán:Hải Thưong, Tỉnh Gia, Thanh Hóa
Nhập ngũ:7/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C1 K23 E96 Đ75
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:04/11/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Họ và tên:Nguyễn Văn Tản
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Trung Thành, Vụ Bản, Nam Hà
Trú quán:Trung Thành, Vụ Bản, Nam Hà
Nhập ngũ:2/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C1 K23 E96 Đ75
Cấp bậc:
Chức vụ:A phó
Ngày hi sinh:04/11/1969
Trường hợp hi sinh:Đi chiến đấu vef bị biệt kích phục
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Nguyễn Hữu Hạnh
Địa chỉ:Cùng quê

Ngoài ra cùng ngày 4/11/1969, cùng đơn vị E96 pháo binh Miền, web Chính sách quân đội còn có thông tin liệt sỹ Tạ Danh Thưởng, đơn vị C1 K3 E96 pháo binh Miền, cùng đại đội 1 với 2 liệt sỹ Đước và Tản, tuy tiểu đoàn K23 và K3 có sai khác. Thông tin phía Mỹ thì E96 có 3 tiểu đoàn là d3-d4-d5. Như vậy chắc chắn ls Tạ Danh Thưởng cùng đơn vị với 2 ls Đước và Tản, hy sinh ngày 4/11/1969.


Họ và tên:Tạ Danh Thưởng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1944
Nguyên quán:Nghĩa Hoàng, Tân Kỳ, Nghệ An
Trú quán:Nghĩa Hoàng, Tân Kỳ, Nghệ An
Nhập ngũ:12/1967
Tái ngũ:
Đi B:3/1968
Đơn vị khi hi sinh:C1 K3 E96
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:04/11/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Bài liên quan:

[3.90] Giấy tờ của đ/c Tạ Danh Thưởng/ Tạ Quốc Thưởng, trú quán ở Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ - Nghệ An, đơn vị Đại đội 2 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn F66 pháo binh - Đoàn 75 pháo binh, năm 1969

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

[5.505] Danh sách 18 liệt sỹ thuộc các đơn vị của Sư đoàn 3 sao vàng, Trường huấn luyện quân khu 5, hy sinh năm 1967 - 1968 - 1969

2023050124712


1. Đầu năm 1970 quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5. Một trong số đó có bản danh sách 18 liệt sỹ có tên quê quán thuộc các đơn vị trong sư đoàn: Tiểu đoàn 60 quân y, tiểu đoàn 90 công binh, Phòng Hậu cần, Trung đoàn 22 Quyết tâm, trường huấn luyện QK5.Số lượng liệt sỹ theo các tỉnh như sau:

(1) Bắc Giang có: 1 liệt sỹ
(2) Bắc Ninh có: 1 liệt sỹ
(3) Bình Định có: 2 liệt sỹ
(4) Hà Nội có: 1 liệt sỹ
(5) Hà Tây có: 1 liệt sỹ
(6) Hà Tĩnh có: 1 liệt sỹ
(7) Nghệ AN có: 2 liệt sỹ
(8) Ninh Bình có: 1 liệt sỹ
(9) Quảng Nam có: 1 liệt sỹ
(10) Thái Bình có: 2 liệt sỹ
(11) Thái Nguyên có: 3 liệt sỹ
(12) Thanh Hóa có: 1 liệt sỹ
(13) Vĩnh Phúc có: 1 liệt sỹ


1- LS Nguyễn Văn Tạo * Quê quán: Thượng Cơ - Thượng Lan - Việt Yên - hà Bắc
2- LS Lê Văn Khiển * Quê quán: ất Hiệp - Tam Sơn - Hà Bắc [Chưa xác định được địa danh]
3- LS Trần Văn Ơ * Quê quán: Tùng Chánh - Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định
4- LS Nguyễn Phương * Quê quán: An Nhuệ - Cát Khánh - Phù Cát - Bình Định
5- LS Nguyễn Duy Tầm * Quê quán: Thạch Dã [Thạch Đà?] - Yên Lãng - Vĩnh Phúc [Thạch Đà - Mê Linh - Hà Nội]
6- LS Đặng Tất Công? * Quê quán: Cao Xá hạ - Đức Giang - Hoài Đức - Hà Tây
7- LS TRần Văn Bảo/Bích? * Quê quán: Tân Thượng - Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tĩnh
8- LS Nguyễn Văn Ý * Quê quán: Lĩnh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
9- LS Lê Văn Tam * Quê quán: Thanh Hội - Thanh Thịnh - Thanh Chương [Nghệ An]
10- LS Đào Khánh? Học * Quê quán: Bố Lĩnh - Gia Vượng - Gia Viễn - Ninh Bình
11- LS Nguyễn Quốc Trị * Quê quán: Đại Hưng Đại Lộc Quảng Nam
12- LS Phạm Bằng * Quê quán: Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình
13- LS Vũ Đình Phương * Quê quán: Thụy Phúc Thụy Anh Thái Bình [Thụy Phúc - Thái Thụy - Thái Bình]
14- LS Nguyễn Văn Thường * Quê quán: Cổ Hưng [Cổ LŨng] - Phú Lương - Bắc Thái
15- LS Phạm Văn Kỷ * Quê quán: Chóm Chủ - Hòa Sơn - Phổ Yên - Bắc Thái
16- LS Nguyễn Xuân Bôn * Quê quán: Làng Ngò Tân Khánh Phú Bình [Thái Nguyên]
17- LS Đinh Văn Vượng? * Quê quán: Hòa Minh - Quảng Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa [Quảng Minh - Sầm Sơn - Thanh Hóa?]
18- LS Nguyễn Văn Đổ? * Quê quán: Vĩnh Trường [huyện Vĩnh Tường] - VĨnh Phúc
Ảnh chụp một phần bản Danh sách:2. Qua kiểm tra sơ bộ thì 1 số liệt sỹ trong danh sách trên không thấy có tên trong Danh sách liệt sỹ sư đoàn 3 sao vàng QK5 lẫn trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ.
Trong bản Danh sách còn có ghi nơi chôn cất các liệt sỹ. Thông tin trong Bản danh sách này được chuyển tới cơ quan chính sách.

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

[3.282] Giấy chứng nhận bị thương và biên lai chuyển tiền của đc Nguyễn Minh Hải, đơn vị thuộc tỉnh đội Bình Định, quê Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam

2023043052739


Tháng 3 năm 1970, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tỉnh đội Bình Định.

Một trong số đó có giấy tờ của đc Nguyễn Minh Hải, đơn vị thuộc tỉnh đội Bình Định, quê Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam, gồm:

- Giấy chứng nhận bị thương do Trung đoàn 568 Sư đoàn 338 QK Tả Ngạn đề ngày 5/11/1968, cấp cho đc Nguyễn MInh Hải, xác nhận đc Hải bị thương tại Can Lộc Hà Tĩnh trên đường vào nam chiến đấu, được điều trị tại quân y đội phẫu trạn T12 Binh trạm 9. Mặt sau tờ giấy có xác nhận mức độ thương vong chưa đủ tiêu chuẩn tính thương tật.

- Giấy chứng minh quân nhân mang tên Nguyễn MInh Hải.

- Biên lai chuyển tiền đề ngày 30/10/1969, người gửi là Nguyễn MInh Hải đơn vị hòm thư 16882 IB người nhận Phạm Thị Kim Vui - PHó chủ tịch ủy ban hành chính Nhân Chính huyện Lý Nhân Nam Hà, với số tiền chuyển là 30 đồng.

Ảnh chụp các giấy tờ:
[5.504] Danh sách 10 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 816 hay 416 Quân khu TRị Thiên

20230430522738


Tháng 5/1967, tại Hải Lăng Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 416/ tiểu đoàn 816 [hay tiểu đoàn 3 trung đoàn 9] Quân khu Trị Thiên.

Một trong số đó có Bảng danh sách tử sỹ, có thông tin về họ tên, năm sinh, tgian nhập ngũ, chức vụ cấp bậc, hoàn cảnh hy sinh, địa chỉ báo tin. Có cột thông tin nơi an táng nhưng không thấy ghi thông tin. Ngoài ra không có thông tin về ngày hy sinh của các liệt sỹ, nhưng khả năng cao các liệt sỹ hy sinh năm 1967.


(1) Thanh Hóa có: 2 liệt sỹ
(2) Hà Nội có: 2 liệt sỹ
(3) Thái Bình có: 2 liệt sỹ
(4) Nam Định có: 2 liệt sỹ
(5) Hà Tây có: 1 liệt sỹ
(6) Hòa Bình có: 1 liệt sỹ

Ảnh chụp bản danh sách:Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

[5.503] Hình ảnh chụp chiếc quạt giấy carton có ghi thông tin người cha là liệt sỹ Nguyễn Hữu Vè đơn vị số hòm thư 313178FQ gửi cho con gái là Nguyễn Thị Minh Thắm ở thôn Chính Lý xã Quang Phục huyện Tiên Lãng tp Hải Phòng

2023092451736


1. Năm 1969, tại huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ 2 chiếc quạt làm từ giấy carton. Phần báo cáo của quân Mỹ có ghi chú, 2 chiếc quạt giấy này có ghi dòng chữ:

Người gửi Nguyễn Hữu Vè, số hòm thư 31378FQ gửi tới Nguyễn Thị Minh Thắm [con gái] thôn Chính Lý xã Quang Phục huyện Tiên Lãng tp Hải Phòng.

Hình ảnh chụp chiếc quạt giấy đen kịt không xem được các dòng chữ như trong báo cáo của quân Mỹ.


2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin tại NTLS xã Quang Phục huyện Tiên Lãng có liệt sỹ Nguyễn Hữu Vè, quê quán như tại giấy tờ quân Mỹ thu giữ, hy sinh năm 1969.[5.502] Danh sách phụ cấp và bồi dưỡng tháng 3/1967 của 1 đại đội thuộc Tiểu đoàn 816 Quân khu Trị Thiên; trong đó có tên liệt sỹ Trần Văn Cẩn - Chính trị viên phó đại đội đơn vị K816, quê Thanh Hà - Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa

2023042951735


Tháng 5/1967, tại Hải Lăng Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 416/ tiểu đoàn 816 [hay tiểu đoàn 3 trung đoàn 9] Quân khu Trị Thiên.

Một trong số đó gồm: 

Danh sách phụ cấp và bồi dưỡng tháng 3/1967 có tên, cấp bậc và phụ cấp của 118 cán bộ chiến sỹ cấp bậc từ Trung úy cho đến Binh nhì.

Đáng chú ý trong số thứ tự 3 có tên đc Trần Văn Cẩn. Theo thông tin tại Giấy báo tử, liệt sỹ Trần Văn Cẩn - Chính trị viên phó đại đội đơn vị K816, quê Thanh Hà - Thọ Ngọc - Triệu Sơn - Thanh Hóa, hy sinh ngày 13/5/1967 tại mặt trận phía Nam.

Ảnh chụp 4 trang Danh sách 118 cán bộ chiến sỹ:


[3.281] Giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 416/ tiểu đoàn 816 [hay tiểu đoàn 3 trung đoàn 9] Quân khu Trị Thiên

2023042951734


Tháng 5/1967, tại Hải Lăng Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 416/ tiểu đoàn 816 [hay tiểu đoàn 3 trung đoàn 9] Quân khu Trị Thiên.

Một trong số đó gồm:

1. Giấy ra viện mang tên Bùi Văn Sẵng/Sẳng quê Tân lạc - Hòa Bình.

2. Giấy ra viện mang tên Vi văn Tuyên, quê Mai Hạ - Mai Châu - Hòa Bình [Theo thông tin gia đình hỏi Trung tâm Marin thì là liệt sỹ].

3. Thẻ Đoàn viên ko rõ tên chiến sỹ, quê Thụy Anh - Thái Bình.

4. Giấy giới thiệu mang tên Mai Huy Bồng quê Thái Bình.

5. Giấy giới thiệu mang tên Phạm Xuân Đoàn sinh 1945 quê Ninh Bình.


Ảnh chụp 2 Giấy ra viện


Bổ sung hình ảnh giấy tờ thể hiện quê quán của đc Bùi Văn Sẳng quê xóm Đồi Bưng xã Đông Lai huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình.
Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

[5.501] Giấy chứng minh của liệt sỹ Võ Văn Sâm, đơn vị thuộc Đại đội 20 Trung đoàn 320 Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, quê Phúc Trung, Đức Phúc, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

2023042630730


1. Ngày 21/11/1966, tại khu vực bờ đông sông Sa Thầy tỉnh Kontum, quân Mỹ có thu giữ  Giấy chứng minh mang tên Võ Văn Sâm đơn vị D302 được đi đến Bác Danh (B45). D302 là mật danh đoàn chi viện.

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Võ Văn Sâm, đơn vị C20/E320/F1, hy sinh 2 ngày sau đó, là ngày 23/11/1966 do bị tập kích tại tây nam Kontum, nơi an táng ban đầu tại gần bờ sông Sa Thầy. Như vậy đây chính là Giấy chứng minh của ls Võ Văn Sâm.


Họ và tên:Võ Văn Sâm
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1935
Nguyên quán:Phúc Trung, Đức Phúc, Đức Thọ
Trú quán:Phúc Trung, Đức Phúc, Đức Thọ
Nhập ngũ:02/1961
Tái ngũ:
Đi B:09/1964
Đơn vị khi hi sinh:c20 E320
Cấp bậc:Trung sỹ
Chức vụ:A Phó
Ngày hi sinh:23/11/1966
Trường hợp hi sinh:Bị tập kích
Nơi hi sinh:Tây Nam Kon Tum
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

[5.500] Danh sách 8 liệt sỹ thuộc Tỉnh đội Tuyên Đức [Lâm Đồng] hy sinh năm 1971

2023042648729

Năm 1972, quân đội Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của đơn vị TỈnh đội Tuyên Đức [Lâm ĐỒng ngày nay].

Một trong số đó có 1 Bảng tiêu đề: "Báo cáo danh sách cán bộ hy sinh đầu hàng, mất tích, bị bắt". Danh sách gồm có 8 cán bộ, tuy nhiên chỉ thấy có cột ghi thông tin ngày hy sinh, mà không thấy có cột ghi thông tin đầu hàng/ mất tích/ bị bắt, nên có thể kết luận đây là danh sách cán bộ hy sinh. Các liệt sỹ hy sinh năm 1971.

Danh sách cụ thể như sau:
Ảnh chụp Bản danh sách:[5.499] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (149): Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trung đội phó của liệt sỹ Lê Văn Duyện, đơn vị thuộc Trung đoàn 27, quê Kỳ Thư - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

2023042648728


1. Ngày 24/4/1968, lính Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ thuộc đơn vị Trung đoàn 27 Quân khu Trị Thiên.

Một trong số đó có Quyết định đề ngày 6/2/1968 của Thủ trưởng Tỉnh đội Hà Tĩnh thiếu tá Hoàng Sửu ký, bổ nhiệm đc Lê Văn Duyện cấp bậc Trung sỹ tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 44 giữ chức vụ Trung đội phó đại đội 1 tiểu đoàn 44 tỉnh đội Hà Tĩnh.

Ảnh chụp Quyết định:


* Ngoài ra còn có 1 mảnh giấy ghi: Hồ Xuân Mỹ C trưởng [Đại đội trưởng] C22 E27, liệt kê đồ dùng để lại, và có dòng địa chỉ: Hồ Xuân Mỹ xóm Yên Động - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An.


2. Liệt sỹ Lê Văn Duyện có tên trong danh sách liệt sỹ trung đoàn 27, hy sinh ngày 24/4/1968. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ tại NTLS Kỳ Thư - Kỳ Anh - Hà Tĩnh có ảnh bia mộ liệt sỹ Lê Văn Duyện.
Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

[5.498] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (148): Giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Đinh Văn Dựa, đơn vị thuộc Trung đoàn 29 QK Trị Thiên, quê Yên Phú - Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây

2023042446725


1. Ngày 28/4/1970, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam giấy tờ của liệt sỹ Đinh Văn Dựa đơn vị thuộc Trung đoàn 29, quê Yên Phú - Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây, gồm:

- Giấy giới thiệu đề ngày 28/1/1968, trước làm việc tại c6 K8 nay chuyển đến đơn vị mới.

- Giấy giới  thiệu đối tượng Đảng mang tên Đinh Văn Dựa, sinh 1951 nhập ngũ 11/1967, do Chi bộ 6 cấp.

- Giấy chứng nhận khen thưởng, đề ngày 28/11/1969.

- Giấy chứng nhận huân chương đề 28/11/1969, mang tên Đinh Văn Dựa sinh 1951 quê Yên Phú - Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây, được thưởng HUân chương chiến công Giải phóng hạng 3 năm 1969.

- Giấy chứng nhận danh hiệu Dũng sỹ cấp 2 mang tên Đinh Văn Dựa quê Yên Phú - Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây.

Ảnh chụp 2 Giấy khen thưởng:


2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ ĐInh Văn Dựa, khớp quê quán và năm hy sinh 1970 so với giấy tờ bị thu giữ.