Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

[3.41] Một số giấy khen của các chiến sỹ Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đòan 3 Sao vàng QK5, năm 1966

2016123143047 – Những kỷ vật kháng chiến

Các Giấy khen của các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5, do lính Mỹ thu được tháng 5/1967 tại Bình Định

1. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký ngày 21/1/1966, cấp cho đ/c Nguyễn Trọng Tâm, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, vì thành tích trong trận đánh Minh Long

2. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký ngày 28/2/1966, cấp cho đ/c Lê Văn Ngọc, quê quán Đông Tân - Tiên Lãng - Hải Phòng vì thành tích trong trận Bắc Bồng Sơn.


3. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký ngày 21/4/1966, cấp cho đ/c Lê Thành Xuân, quê quán Hoài Hảo - Hoài Nhơn - Bình Định, vì thành tích trong trận Tài Lương.

4. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký ngày 21/1/1966, cấp cho đ/c Nguyễn MInh Tâm, quê quán xã Hòang Long - Phú Xuyên - Hà Tây, vì thành tích trong trận Minh Long


Ảnh chụp các Giấy chứng nhận khen thưởng

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

[3.40] Một số giấy khen của các chiến sỹ Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đòan 3 Sao vàng QK5, năm 1966

2016122436041 – Những kỷ vật kháng chiến

Các Giấy khen của các chiến sỹ thuộc Trung đoàn 22 Quyết Tâm – Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5, do lính Mỹ thu được tháng 5/1967 tại Bình Định

1. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký đề ngày 21/4/1966, tặng đồng chí VŨ Thuận, quê quán xã Duy Ninh huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, là Trung đội trưởng đơn vị 71 vì những thành tích trong trận Minh Long , Tài Lương

2. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký đề ngày 20/2/1966, tặng đ/c Trần Văn Toán, quê xã Thống Kênh huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, vì thành tích trong trận Bắc Bồng Sơn.

3. Giấy chứng nhận khen thưởng do đ/c Trần Đình Tiến – Chỉ huy Trung đoàn 527 hay Trung đoàn 22 Quyết Tâm ký đề ngày 1/1/1965, tặng đ/c Vũ Văn Hối, quê Tiên Nháng huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng, đạt danh hiệu Dũng sỹ Núi Thành khi vượt TRường Sơn vào Nam chống Mỹ.

4. Giấy chứng minh đề 1966, cấp cho đ/c Nguyễn Trọng Tâm, sinh 10/6/1937, quê quán thôn Điệp Sơn – xã Tiến Minh – huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam.

5. Giấy chứng minh, đề 1/1/1967, cấp cho đ/c Phạm Văn Cận, sinh 13/5/1935, quê thôn Hiệp Luật xã Nam Dương huyện Nam Trực tỉnh Nam Hà (Nam Định).

Ảnh chụp các Giấy khen và Giấy chứng nhận