Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

[7.57] Không ảnh (38): Không ảnh chụp sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên - Hà Nội, thời điểm có nước lũ lên ngày 25/9/1966

20230331


Không ảnh chụp sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên - Hà Nội, thời điểm có nước lũ lên, ngày 25/9/1966.

Phần mũi tên đỏ là trỏ đến làng Cơ Xá, là khu dân cư nằm ở bãi giữa sông Hồng, có thang lên xuống 2 bên cầu Long Biên.
Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

[5.482] Sổ ghi chép của liệt sỹ Ninh Chính Y [Đinh Chinh Ý], đơn vị thuộc Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, quê Đào Mỹ - Lạng Giang - Hà Bắc, hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại Bến TRại - Tây Ninh ngày 26/4/1969

2023032950711

* Đêm 25/4/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 đã sử dụng hỏa lực tập kích vào căn cứ Mỹ đóng sát biên giới Campuchia [Bến TRại - Tây Ninh]. Sau đó sáng sớm ngày 26/4/1969, bắt đầu triển khai tấn công bằng bộ binh, cỡ tiểu đoàn, vào căn cứ này.

Sau trận chiến, quân Mỹ có thu giữ được một số giấy tờ cá nhân của các Liệt sỹ hy sinh sau trận đánh. Một trong số đó có cuốn sổ ghi chép của liệt sỹ Ninh Chính Y [Đinh CHinh Ý]:

- Cuốn sổ ghi chép, đề 8/1968 NK, và dòng chữ NINH CHÍNH Y, kèm theo ký hiệu A-12 B-4 D-442 E-560 F-330. Trang đầu tiên cuốn sổ ghi chép nội dung sự kiện ngày 28/8/1968 + 29/8/1968: Từ Đá Vách huyện Lục Nam....
* Danh sách liệt sỹ Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 có tên liệt sỹ Đinh Chinh Ý * Hy sinh 25/4/1969 * Đơn vị e1/f9 * Quê quán: Đào Mỹ - Lạng Giang - Hà Bắc * Nơi hy sinh: Thanh Điền - Châu Thanh.


Bài liên quan:

[5.134] Địa danh (35): Bến Trại Tây Ninh <> Giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Lam Phương thuộc Trung đoàn 271/ Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 <> Danh sách 36 Liệt sỹ Trung đoàn 271 hy sinh trong trận đánh căn cứ Mỹ ngày 26/4/1969

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

[5.481] Giấy chứng nhận Khen thưởng của liệt sỹ Nguyễn Văn Sỹ, đơn vị Tiểu đoàn 14 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Bắc Lũng - Lục Nam - Hà Bắc

2023032647707

Tháng 5 năm 1972, tại Phù Mỹ Bình ĐỊnh, quân Sài Gòn thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Sư đoàn 3 sao vàng QK5.

Một trong số đó có giấy tờ mang tên đc Nguyễn Văn Sỹ:

-  Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 30/12/1971 do Thủ trưởng đơn vị 491 (Tức Phòng tham mưu Sư đoàn 3 sao vàng QK5) cấp cho đc Nguyễn Văn Sỹ, tiểu đội phó tiểu đoàn 14, quê Bắc Lũng - Lục Nam - Hà Bắc , được tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 1971.

Ảnh chụp giấy tờ* Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Sỹ khớp quê quán và hy sinh năm 1972[4.101] Giấy tờ của Đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5: Bản đăng ký diệt địch và Sơ đồ kế hoạch tấn công thị trấn Phù Mỹ - huyện Phù Mỹ - tỉnh BìnH Định năm 1972

2023032647706


Tháng 6/1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của đơn vị thuộc tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 sư đoàn 3 sao vàng QK5.

Một trong số đó có:

- Bản đăng ký diệt địch  đề ngày 31/5/1972, do đc Nguyễn Tiến Thu thay mặt B2 (Trung đội 2) gửi Thủ trưởng quân chính Đại đội 3 Tiểu đoàn 4 để đăng ký kế hoạch diệt địch - thu vũ khí - bắt tù binh của từng tiểu đội thuộc Trung đội 2 đại đội 3 tiểu đoàn 4.

- Một bản sơ đồ kế hoạch tấn công thị trấn Phù Mỹ thể hiện các mũi tấn công của B2 và B3. Bản sơ đồ cũng thể hiện các địa danh làng xã quanh thị trấn Phú Mỹ, đồn cảnh sát và quận lỵ... So địa vật trên bản đồ quân sự Mỹ năm 1970 thì có thể mục tiêu đánh chiếm của B2 và B3/C3/d4/E12 là thôn Bình Trị xã Mỹ Quang huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định.


Ảnh chụp giấy tờ:Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

[5.480.2] Giấy chứng minh của liệt sỹ Vũ Văn Ty, đơn vị thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Hoàng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình

2023032546704

Tháng 6 năm 1972, tại huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5. Một trong số đó có giấy tờ của liệt sỹ Vũ Văn Ty.

- Giấy chứng minh đề ngày 13/12/1970 mang tên Vũ Văn Ty, đơn vị Đ1141, được đến B46.

- Mẩu giấy ghi tên Vũ Văn Ty X3 - Q4 - T12, tức Đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 12.

Ảnh chụp giấy tờ:


* Có tên liệt sỹ Vũ Văn Tỵ trong danh sách liệt sỹ sư đoàn 3 sao vàng, đơn vị c3, d4, e12 quê Xóm 13 - Hoàng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình.

[5.480.1] Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên đại đội của liệt sỹ Lê Văn Phố, đơn vị Đại đội 3 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Hoa Lan - Liên Xuân - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

2023032546704

Tháng 6 năm 1972, tại huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5. Một trong số đó có Quyết định bổ nhiệm chức vụ mang tên Lê Văn Phố. 

- Quyết định đề ngày 1/5/1971, do Thủ trưởng đơn vị 495 (Tức Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5) Lê Huẩn ký, bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Đại đội - Đại đội 3 Tiểu đoàn 4.

Ảnh chụp Quyết định


* Trong Danh sách liệt sỹ Sư đoàn 3 có tên liệt sỹ Lê Văn Phố, đơn vị Đại đội 3 tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12, quê Hoa Lan - Liên Xuân - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

[5.480] Giấy chứng nhận khen thưởng của liệt sỹ Tạ Quang Thơm, đơn vị thuộc Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5, quê Hưng Đạo - Quế Võ - Hà Bắc

2023032546704

Tháng 6 năm 1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5. Một trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên Tạ Quang Thơm.

- Giấy chứng nhận khen thưởng đề ngày 20/5/1972, do Thủ trưởng đơn vị 451 (Tức Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 sao vàng QK5) Lê Doãn ký, chứng nhận đc Tạ Quang Thơm, tiểu đội phó, quê Hưng Đạo - Quế Võ - Hà Bắc được tặng Bằng khen về thành tích chiến đấu trong chiến dịch Đ6.

- Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ Tạ Quang Thơm, quê Mộ Đạo - Quế Võ - Bắc Ninh, hy sinh năm 1973.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng[3.277] Các giấy tờ đề bạt, chuyển đơn vị của đc Đào Khắc Năm, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5

2023032546703

Tháng 6/1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn thu giữ một số giấy tờ của Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5. Trong đó có giấy tờ của đc Đào Quang Năm, gồm:

- Quyết định đề ngày 4/5/1972 do Thủ trưởng đơn vị 451 Lê Doãn ký, điều động đc Đào Khắc Năm là Trung đội trưởng Đại đội 13 về làm Trung đội trưởng Đại đội 10 tiểu đoàn 6.

- Quyết định đề ngày 31/5/1972 do Thủ trưởng đơn vị 451 Lê Doãn ký, bổ nhiệm từ chức Trung đội trưởng lên chức Đại đội phó cho đc Đào Khắc Năm thuộc Đại đội 10 Tiểu đoàn 6 và điều về làm Đại đội phó đại đội 2 Tiểu đoàn 4.

* Không có thông tin về quê quán đc Đào Khắc Năm.

Ảnh chụp các Quyết định
Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

[4.101] Bản quy định trạm liên lạc - Mật hiệu của các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 sao vàng QK5, năm 1972

2023032344700


Tháng 5/1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ được một tài liệu thể hiện nội dung quy định liên quan đến công tác liên lạc, hành quân, mật hiệu các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, cụ thể:

- Quy định về Trạm liên lạc của các đơn vị: Trạm cơ bản, TRạm tiền phương, TRạm điều chỉnh, Đơn vị E2, E21, d17, d40, d16, C71, C72, d14.

- Bản đề ký hiệu cắm trên đường HQ [hành quân?] ám tín chỉ trạm đón đơn vị: Quy định lộ trình hành quấn chiếm lĩnh (?), có thê rhiện D16, D40, D14, D17, E21, E2, F bộ.

- Bản quy định mật hiệu các đơn vị: Sư đoàn, Phòng Tham mưu/Chính trị/ Hậu cần, Trung đoàn 2, Trung đoàn 21, Trung đoàn 12...

Ảnh chụp Giấy tờ:
[5.479] Giấy chứng nhận Bằng khen của liệt sỹ Lê Văn Nhảy, đơn vị tiểu đoàn 3 Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê xã Mỹ Thắng huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định

2023032344699

1. Tháng 2 năm 1968, tại Phù Mỹ - Bình Định, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5. Trong đó có Giấy chứng nhận Bằng khen đề ngày 21/1/1968 của liệt sỹ Lê Văn Nhảy, đơn vị tiểu đoàn 3 Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê xã Mỹ Thắng huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định.

Đ/c Lê Văn Nhảy là Trung đội phó thuộc Đại đội 2, được khen thưởng về thành tích trong trận chiến đấu ngày 3/1/1968.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng


2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ Lê Văn Nhảy quê quán xã Mỹ Thắng huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, hy sinh năm 1968.Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

[5.478] Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở của liệt sỹ Trần Văn Trường, đơn vị thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh

2023032243697


1. Quân Mỹ thu giữ tại Bình Định nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 Sao vàng, trong đó có  Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở của liệt sỹ Trần Văn Trường, đơn vị thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh.

Giấy chứng nhận đề ngày 16/8/1966, do Thủ trưởng đơn vị 511 tức Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 Sao vàng QK5 chứng nhận đc Trần Văn Trường là Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 1965-1966.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ Trần Văn Trường khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

Ảnh chụp giấy tờ này đã được chuyển tới thân nhân liệt sỹ Trần Văn TRường. Gia đình cũng đã chuyển mộ liệt sỹ về quê nhà.

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

[3.276] Quyết định đề bạt đc Lê Hữu Kiểm và Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Văn Lạp (Tức Nguyễn Văn Minh) đơn vị thuộc huyện đội Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

2023031839692


Quân Nam Triều Tiên tháng 9 năm 1968 có thu giữ được một số giấy tờ của cán bộ chiến sỹ thuộc Huyện đội Thuận Bắc tỉnh đội Ninh Thuận, gồm:

1. Quyết định đề ngày 19/1/1968 của Ban chỉ huy Huyện đội Thuận Bắc do đc Nguyễn Phấn huyện đội trưởng ký đề bạt đc Lê Hữu Kiểm từ chiến sỹ lên tiểu đội bậc phó, thuộc đơn vị 52 320.

Không có thông tin quê quán đc Kiểm.

2. Sơ yếu lý lịch của đc Nguyễn Văn Lạp tức Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1937 quê thôn Lê Xá xã Tú Sơn huyện Kiến Thụy tp Hải Phòng

Ảnh chụp 2 giấy tờ:
Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

[5.477] Bản Báo cáo thành tích cá nhân của liệt sỹ Ngô Văn Tý, đơn vị C54B tỉnh đội Tuyên Đức, quê thôn Tiêu Long xã Tương Giang huyện Tiên Sơn tỉnh Hà Bắc

2023031435687


1. Tháng 2 năm 1971, quân Sài Gòn thu giữ nhiều giấy tờ của Tỉnh đội Tuyên Đức [Lâm Đồng]. Một trong số đó có bản Báo cáo thành tích cá nhân của liệt sỹ Ngô Văn Tý, đơn vị C54B tỉnh đội Tuyên Đức, quê thôn Tiêu Long xã Tương Giang huyện Tiên Sơn tỉnh Hà Bắc.

- Đ/c Ngô Văn Tý sinh 28/2/1951, nhập ngũ ngày 20/2/1968, hạ sỹ chiến sỹ.

- Bắt đầu hành quân vào Nam ngày 21/12/1968, ngày 17/4/1969 thì đến chiến trường [Tây Ninh].

- Tháng 1/1970 đơn vị đc Ngô Văn Tý đến Tuyên Đức.

Ảnh chụp một phần bản Báo cáo thành tích cá nhân:


2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ Ngô Văn Tý trùng khớp với thông tin ở Báo cáo thành tích cá nhân. Theo đó LS Ngô Văn Tý hy sinh năm 1972Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

[5.476] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (139): Các giấy tờ của đc Ngô Sơn Núi [Tức Ngô Sơn Hà], đơn vị thuộc Tiểu đoàn 840 Quân khu 6, quê Bình Giang - Bình Khê - Bình Định

2023031233684


Tháng 12 năm 1969, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ của đc Ngô Sơn Núi [Tức Ngô Sơn Hà] đơn vị thuộc Tiểu đoàn 840 Quân khu 6, quê quán Bình Giang - Bình Khê - Bình Định. Các giấy tờ gồm:

- Các Quyết định do Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 6 đề bạt đc Ngô Sơn Hà lên đại đội quân sự bậc trưởng, Quyết định tặng bằng khen cho đc Ngô Sơn Hà về thành tích hoạt động Xuân Hè năm 1967.

- Quyết định đề ngày 31/8/1966 của Ban chỉ huy Tiểu đoàn 120 tặng Giấy khen cho đc Ngô Sơn Núi là Trung đội phó đơn vị thuộc Tiểu đoàn 120 quê Bình Giang - Bình Khê - Bình Định về thành tích khắc phục khó khăn trong chiến đấu.


Ảnh chụp Quyết định tặng Giấy khenThứ Hai, 6 tháng 3, 2023

[5.475.1] Danh sách 35 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 273/ tức Trung đoàn 763 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong các ngày 17 và 28/11/1967, 3 và 7/12/1967 tại khu vực Bù Đốp tỉnh Bình Phước

2023030627676


Năm 1968 quân Mỹ thu giữ được một Bản danh sách có tiêu đề: "Danh sách từ trần, hy sinh, mất tích", gồm có 35 người thuộc Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 273 Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam hy sinh trong các ngày 17 và 28/11/1967, 3 và 7/12/1967 tại khu vực Bù Đốp tỉnh Bình Phước.

Cụ thể thông tin về các liệt sỹ như sau:


1 * LS Huỳnh Văn Mậu (tức Ngọc Thảo) * Hy sinh: 28/11/1967 * Quê quán: Long HÙng - Châu Thành - Mỹ Tho * Đơn vị: Thông tin - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tấn công đồn biệt kích 28/11/1967 * Nơi an táng ban đầu: Nơi an táng chỉ biết khu vực lớn như Bù Đốp, không rõ cụ thể địa phương xã, làng

2 * LS Đặng Văn Đức * Hy sinh: 28/11/1967 * Quê quán: An Ngãi Tây - Ba Tri - Bến Tre * Đơn vị: Thông tin - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Đánh biệt kích ngày 28/11/1967

3 * LS Đinh Bá Mừng? * Hy sinh: 28/11/1967 * Quê quán: Quyết Tiến - Khu 6 - Hải Dương * Đơn vị: B11 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Đánh biệt kích ngày 28/11/1967

4 * LS Võ Văn Tân (tức Thành) * Hy sinh: 28/11/1967 * Quê quán: Đông Thái - An Biền - Rạch Giá * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Đánh biệt kích ngày 28/11/1967

5 * LS Đỗ Đình Phố * Hy sinh: 17/11/1967 * Quê quán: Kim Ngưu - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Trinh sát - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Bị sốt rét ác tính ngày 17/11/1967

6 * LS Nguyễn Văn Bôn * Hy sinh: 17/11/1967 * Quê quán: Kim Ngưu - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Trinh sát - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: 24793

7 * LS Bùi Văn Hấn * Hy sinh: 3/12/1967 * Quê quán: Tiền Phong - Vĩnh Bảo - Hải Phòng * Đơn vị: Thông tin - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: BỊ ném bom ngày 3/12/1967

8 * LS Nguyễn Văn Vẻn * Hy sinh: 3/12/1967 * Quê quán: Hiệp Mỹ - Cầu Ngang - Trà Vinh * Đơn vị: B14 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: BỊ ném bom ngày 3/12/1967

9 * LS Phạm Văn Mùi * Hy sinh: 3/12/1967 * Quê quán: Tự Lập - Yên Lãng - Vĩnh Phúc * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: BỊ ném bom ngày 3/12/1967

10 * LS Nguyễn Văn Cu (tức Liêm) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Quới Điền - Thạnh Phú - Bến Tre * Đơn vị: Thông tin - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Hy sinh

11 * LS Huỳnh Văn Hải * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Long Hòa - Châu Thành - Trà Vinh * Đơn vị: Thông tin - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Hy sinh

12 * LS Huỳnh Minh Lương (tức Lợi) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Phước Thanh - Châu THành - Bến Tre * Đơn vị: B11 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

13 * LS Châu Văn Sáu (tức Hoàn Thành) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Long KHánh - Cai Lậy - Mỹ Tho * Đơn vị:  - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Liên hệ: Chị Châu Thị Liễn - Mất tích

14 * LS Đỗ Văn On (tức Hoàng Hải) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre * Đơn vị:  - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

15 * LS Ngô Văn Thới (Tức Dũng Cảm) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Nhuận Phú - Mỏ Cày - Bến Tre * Đơn vị:  - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

16 * LS Đặng Văn Đồng * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Đồng Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: B11 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

17 * LS Phan Văn Hiệp * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Tam Quang - Hoài Nhơn - Bình Định * Đơn vị: B11 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Trú quán 429 Phùng Khắc Khoan - Hà Nội - Mất tích

18 * LS Nguyễn Lương Khoái * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Hoằng Anh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa * Đơn vị: B11 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

19 * LS Huỳnh Văn Sắc * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Giao Thành - Thạnh Phú - Bến Tre * Đơn vị: B12 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

20 * LS Nguyễn Văn Cước * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Long An - Cần Giuộc - Long An * Đơn vị: B12 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

21 * LS Nguyễn Văn Số * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Phước Lai - Cần Giuộc - Long An * Đơn vị: B12 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

22 * LS Phan Văn Mã * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: B12 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

23 * LS Hồ Văn Đeo (tức Hoài) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Phú Mỹ - Vũng Tàu - Bà Rịa * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Báo tin: VỢ Nguyễn Thị Dẹt - Phú Cường - Tịnh Biên - An Giang - Hy sinh

24 * LS Huỳnh Văn Chữ (tức Thanh Bình) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Đức Hòa - Đức Hòa - Long An * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Hy sinh

25 * LS Võ Văn Nơi (tức Hồng) * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Bảo Thanh - Ba Tri - Bến Tre * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Hy sinh

26 * LS Hoàng Phác? Hà * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Hồng Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Hy sinh

27 * LS Nguyễn Văn Sơn * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Long Phụng - Cần Giuộc - Long An * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

28 * LS Bùi Văn Quyền * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Vĩnh Hòa Hưng - Gò Quao - Rạch Giá * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

29 * LS Nguyễn Văn Cán * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

30 * LS Phan Văn Lữ * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Vĩnh Long - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: B13 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

31 * LS Lê Văn Lương * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Tân Bình - Mỏ Cày - Bến Tre * Đơn vị: B14 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

32 * LS Huỳnh Văn Bảy * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Bình KHánh - Mỏ Cày - Bến Tre * Đơn vị: B14 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

33 * LS Nguyễn Văn Trọng * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Vân Hội - Tam Dương - Vĩnh Phúc * Đơn vị: B14 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

34 * LS Phan Văn Vui * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Bình KHánh - Mỏ Cày - Bến Tre * Đơn vị: B14 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích

35 * LS Nguyễn Văn Hợi * Hy sinh: 7/12/1967 * Quê quán: Bình KHánh - Mỏ Cày - Bến Tre * Đơn vị: B14 - d9 E273 F9 *Trường hợp hy sinh: Tập kích Mỹ đêm 7/12/1967, 2km từ chi khu Bù Đốp * Nơi an táng ban đầu: Mất tích


Ảnh chụp một phần bản Danh sách

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

[2.55] Thông tin ngắn gọn của quân Mỹ về lai lịch Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, giai đoạn hoạt động từ chiến trường Quảng TRị 1967 đến Mặt trận B3 Tây Nguyên 1968

2023030122672


Thông tin ngắn gọn của quân Mỹ về lai lịch Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam, giai đoạn hoạt động từ chiến trường Quảng TRị 1967 đến Mặt trận B3 Tây Nguyên 1968:

"Trung đoàn nầy được thành lập vào cuối năm 1965 tại Quảng Bình. Đây là lần thành lập thứ 4 nên gọi là 101D để phân biệt với trung đoàn cùng mang phiên hiệu 101 đã xâm nhập trước.

Được biết Trung đoàn 101A bây giờ là Trung đoàn Long An Phân khu 1; Trung đoàn 101B hiện là Trung đoàn 33 (A57) thuộc Công trường 5 nay về hoạt động khu T7; Trung đoàn 101C (Trước ở B3 hiện đã giải thể) và 101D hiện biên chế lại thành Trung đoàn F12 Đoàn 21 tại Tây Ninh hiện nay.

Tháng 3/1967 trung đoàn xâm nhập vùng giới tuyến bí số xâm nhập là Đoàn E1 sông Lam và hoạt động tại chiến trường B5 (Bắc QL9) đã từng bao vây Cồn Tiên.

Đầu năm 1968 giữ nhiệm vụ bao vây Khe Sanh mặt Tây. Ngày 26/4/1968 chuyển vùng vào B3 (Tây Nguyên). Thời gian này trung đoàn được tổ chức lại, các tiểu đoàn K1, K2, K3 đổi thành K7, K8, K9 trong đó có 2 tiểu đoàn K8, K9 đã từng giải phóng Làng Vây ngày 7/2/1968 (được biết chắc chắn toàn thể tiểu đoàn K8 nguyên trước thuộc Trung đoàn 66B sư đoàn 304.

Tại Tây Nguyên trung đoàn trực thuộc Mặt trận B3, ngụy trang dưới phiên hiệu Công trường 1 Nông trường 6, mật danh Liên Sơn."

Ảnh chụp phần báo cáo: