Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

[4.36] Tổng kết quân số, Danh sách cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn bộ, Danh sách cán bộ chiến sỹ Đại đội 1, Đại đội 2, Đại đội 3, Đại đội trợ chiến - Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 88 Quân khu 9, khoảng 1970

 2020092148339


Tổng kết quân số, Danh sách cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn bộ, Danh sách cán bộ chiến sỹ Đại đội 1, Đại đội 2, Đại đội 3, Đại đội trợ chiến - Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 88 Quân khu 9, khoảng 1970.


1. Tổng kết quân số (CÓ thể ở thời điểm năm 1970): Tiểu đoàn 7 có tổng quân số 334 người, hy sinh và bị bắt 178 người, còn lại 156 người.


2. Danh sách cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn bộ, các đại đội: TRợ chiến, C1, C2, C3. 

- Tiểu đoàn bộ có 20 người (Gồm Thủ trưởng tiểu đoàn, Hậu cần, Tham Mưu, Quân y).

- Các bộ phận khác trong tiểu đoàn bộ: Trinh sát 16 người, Chính trị 7 người, thông tin 28 người.

- Đại đội trợ chiến 56 người.

- Đại đội 1 có 62 người.

- Đại đội 2 có 65 người.

- Đại đội 3 có 80 người.


Ảnh chụp các trang Danh sáchChủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

[5.214] Bằng khen của Liệt sỹ Nguyễn Đình Tỵ, CHính trị viên Đại đội 21 trinh sát Trung đoàn 10/ tức Trung đoàn 95A Sư đoàn 5, quê quán: Bích Động - Nam Chính - Nam Sách - Hải Dương

 2020091340330


Bằng khen đề ngày 8/11/1968 do đồng chí Quang Đông thay mặt thủ trưởng đơn vị 335 ky, cấp cho đồng chí Nguyễn Đình Tỵ, CHính trị viên Đại đội 21 trinh sát Trung đoàn 10/ tức Trung đoàn 95A Sư đoàn 5, quê quán: Bích Động - Nam Chính - Nam Sách - Hải Dương, về thành tích chiến đấu và công tác. Thời điểm này đồng chí Tỵ là Chính trị viên phó.


Đồng chí NGuyễn Đình Tỵ đã hy sinh ngày 19/2/1969 tại khu vực cứ Q4.

Ngoài bằng khen này, Giấy tờ của Liệt sỹ còn có 2 Giấy chứng nhận khen thưởng của Liệt sỹ, 1 vỏ phong bì thư đề người gửi Vũ Thị Thuận - thôn Bích Đông xã Nam Chính huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương gửi tới NGuyễn Đình Tỵ đơn vị số hòm thư 92155 LS Cậu Sáu.

Ảnh chụp Bằng khen:
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

[5.213] Địa danh (47): Cứ Q4 * Quyết định đề bạt cán bộ thuộc Ban chỉ huy Đại đội 21 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5, tháng 2/1969

 2020090734323


Các giấy tờ quân Mỹ thu giữ tại cứ Q4 của Đại đội 21 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 QUân khu 7, năm 1969.


Quyết định đề ngày 5/1/1969 do Thủ trưởng đơn vị F27 là Thân Ngọc Sang ký, sắp xếp và bổ nhiệm đề bạt cán bộ đại đội K21 thuộc F27 như sau:

1. Đc Nguyễn Văn Minh cấp 3/1 Phụ trách C trưởng

2. Đc Phạm Hồng Công cấp 3/1 phụ trách C viên phó

3. Đc Trần Hữu Vĩ cấp 3/5 Cchính trị viên phó

4. Đc Lê Huy Khoản cấp 3/5 Chính trị viên phó

5. Đc Nguyễn Văn Khuyên cấp 3/5 - C phó

6. Đc Nguyễn Hữu Tâm cấp 3/5 - C phó

7. Đc Kim Ngọc Vạn cấp 3/5 - C phó

8. Đc Cao Ngọc Huy cấp 3/5 - C phó


Ảnh chụp Quyết định:
Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

[5.212.1] Lý lịch Đảng viên của đồng chí Nguyễn Tiến Lễ, quê Vân Từ - Phú XUyên - Hà Tây, đơn vị Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66

 2020090330318


Lý lịch Đảng viên của đồng chí Nguyễn Tiến Lễ, sinh 27/3/1948, quê xã Vân Từ - Phú XUyên - Hà Tây, đơn vị Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66.


Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ tại khu vực Đức Lập năm 1968.


Ảnh chụp 1 phần Giấy tờ