Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

[3.31] Thư của bác Đinh Ngọc Thanh gửi cha là Vương Đình Ân - xóm Vĩnh Đức - xã Vĩnh Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An, năm 1966

2015012829049.3

Thư của bác Đinh Ngọc Thanh, đơn vị thuộc Cục Hậu cần Mặt trận Tây Nguyên, đề ngày 10/12/1966, gửi cha là Vương Đình Ân - xóm Vĩnh Đức - xã Vĩnh Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An, năm 1966.
Bức thư thứ 2 đề gửi bác Nguyễn Hồng Lượng, địa chỉ xóm Vĩnh Quang - xã Vĩnh Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An.
Bức thư thứ 3 đề gửi mẹ là Đinh Thị Lộc, xóm Vĩnh Đức - xã Vĩnh Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An
Bức thư bị lính Mỹ thu tháng 12/1966

Ảnh chụp các bức thư
alt

alt

alt

alt

alt

alt

[3.30] Thư của bác Bùi Quang Hạnh gửi bác Bùi Quang Hiệp - thôn Nhân Phú (?) - xã Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương, năm 1966

2015010506077

Bức thư này đề ngày 19/12/1966 và có ghi địa điểm là Bà Gịa (Bà Rịa), bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

alt

alt