Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

[4.66] Danh sách cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị B41 thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát có tên quê quán, năm 1967

2022032647513

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch thuộc xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó là các bản danh sách cán bộ, danh sách đoàn viên, danh sách đảng viên đơn vị B41 thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát có tên quê quán:

Các Danh sách này được lập ngày 18/8/1967, do đc Vũ Quang Thạnh thay mặt thủ trưởng đơn vị ký.

Ảnh chụp các bản danh sách
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

[4.65] Quyết định khen thưởng và diễn biến trận đánh Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tập kích kho xăng Nhà Bè các ngày 2 và 4 tháng 8 năm 1967

2022032344509

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó có Quyết định khen thưởng và diễn biến trận đánh Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tập kích kho xăng Nhà Bè các ngày 2 và 4 tháng 8 năm 1967.

- Quyết định số 85/KT ngày 13/8/1967 do đc Nguyễn Văn Thà thay mặt Thủ trưởng Đoàn, tặng Giấy khen cho Đội 1 về thành tích bắn hết cơ số đạn vào kho xăng Nhà Bè trong các ngày 2 và 4/8/1967.

- Báo cáo Kiểm điểm trận Đội 1 pháo kích đêm 2/8/1968 bằng DKZ57mm vào khu kho xăng Nhà Bè.


Ảnh chụp các giấy tờ


[4.64] Danh sách cán bộ chiến sỹ Đại đội quân y Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, bị biệt kích hải quân Mỹ thu giữ năm 1969 khu vực ấp bà Bông - Phước An - Nhơn Trạch

2022032344508


Tháng 5 năm 1969 biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ tại khu vực rừng lầy khu vực ấp bà Bông - xã Phước An huyện Nhơn Trạch nhiều giấy tờ của Trung đoàn 10 đặc công rừng Sát.

Một trong số đó là bản danh sách cán bộ chiến sỹ quân y Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát.

Dưới đây là ảnh chụp một phần bản danh sách:
Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

[2.48] Thông tin tổng hợp của quân Sài Gòn về Trung đoàn 201 Quân Giải phóng miền Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Kompong Thom (Campuchia), năm 1971

2022032142505


Năm 1971, dựa trên các tài liệu quân Lonnol thu giữ của bộ đội thuộc Trung đoàn 201 Quân khu căn cứ C40 - Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Kompong Thom (Campuchia), Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn đã tổng hợp thông tin về tình hình, địa bàn hoạt động, quân số, tên các chỉ huy, phiên hiệu các đơn vị của Trung đoàn 201.

Ảnh chụp 1 phần trang đầu và cuối của bản báo cáo này:
[5.342] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (86): Quyết định đề bạt tiểu đội trưởng, Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Vỏ phong bì thư gửi em gái ở quê của Liệt sỹ Trần Xuân Sắc, đơn vị thuộc Phòng Tình báo Miền, quê xã Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định, năm 1970

2022032142504


Ngày 13/5/1970 quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam và tù binh một số giấy tờ.

Một trong số đó là giấy tờ của Liệt sỹ Trần Xuân Sắc đơn vị thuộc Phòng Tình báo Miền, quê xã Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định, gồm:

- Quyết định đề ngày 19/5/1969 của Thủ trưởng J22 Sáu Trí ký đề bạt đc Trần Văn Sắc lên cấp Tiểu đội bậc trưởng.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cấp cho đc Trần Xuân Sắc.

- Các vỏ phong bì đề "Thư ra bắc", có địa chỉ người gửi là Xuân Sắc, số hòm thư 86200YK J22 A99 Đội 5, người nhận là (1) TRần Thị Nụ (2) Trần Văn Hào và (3) Trần Thị Vân, địa chỉ xóm 3 Liên Hương - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Hà.


Ảnh chụp các giấy tờ:

Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Trần Xuân Bắc có thông tin trùng khớp với giấy tờ quân Mỹ thu giữ.


Họ và tên:Trần Xuân Bắc
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Kim Thái, Vụ Bản, Nam Hà
Trú quán:Kim Thái, Vụ Bản, Nam Hà
Nhập ngũ:1/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:Phòng Tình Báo
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:5/1970
Trường hợp hi sinh:Trên đường đi công tác
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2022

[5.341] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (85): Giấy chứng minh của đc Bùi Văn Thông, đơn vị Đoàn chi viện 2164, bị quân Lonnol thu tại Siem Riep - Campuchia tháng 2/1971

2022032041492


Ngày 16/2/1971 quân Lonnol thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam sau giao chiến một Giấy chứng minh ký ngày 6/2/1970 do đc Dương Viết Dõng ký, cho phép đc Bùi Văn Thông số hiệu quân nhân A940945, đơn vị Đoàn 2164 được đi đến B2/S9. Mặt sau Giấy chứng minh có vân tay 2 ngón.

Ngoài ra không còn thông tin nào khác.

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


Web Chính sách quân đội có 2 thông tin về liệt sỹ Bùi Văn Thông, quê Nho Quan Ninh Bình, hy sinh ngày 12/2/1971 (đơn vị D32 E201 F3, nơi hy sinh Xiêm Riệp, Campuchia) và 15/2/1971 (đơn vị D32 Đ500, không có ghi nơi hy sinh ), và đều ghi là mất thi hài.

Kiểm tra thông tin giấy tờ quân Lonnol thu giữ và thông tin trong web Chính sách quân đội, đây chắc chắn giấy tờ là của liệt sỹ BÙi Văn Thông quê Ninh Bình và ngày hy sinh 16/2/1971.

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

[3.240] Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng của đc Lê Bá Ước (sau này là Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang), về sinh hoạt Đảng tại đơn vị mới là Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, năm 1966

2022031940500


Tháng 2 năm 1970, biệt kích hải quân Mỹ thu giữ trong hầm tại khu rừng lầy nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, nay gần xóm Bà Trường xã Phước An huyện Nhơn Trạch.

Trong số giấy tờ đó có Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng đề ngày 6/9/1966  của đc Lê Bá Ước - Chính trị viên Tiểu đoàn thuộc Đoàn 783 (Tên đoàn chi viện), nay chuyển đến T10 (Tức Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát). Giấy tờ này do đc Nguyễn Lưu - Trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị Miền ký.


Ảnh chụp Giấy giới thiệu:
[3.239] Giấy chứng nhận khen thưởng - Giấy chứng minh - Sơ yếu lý lịch đc Nguyễn Doãn Tuy, đơn vị thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác, quê Nghi Hải - Nghi Lộc - Nghệ An

2022031940499


Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Trong số giấy tờ đó có các giấy chứng nhận khen thưởng, sơ yếu lý lịch, giấy chứng minh của đc Nguyễn Doãn Tuy, quê Nghi Hải - Nghi Lộc - Nghệ An

- Giấy chứng nhận bằng khen đề ngày 20/6/1967 do đc Lương Văn Nhã thay mặt Thủ trưởng Đoàn 10 ký, tặng đc Nguyễn Doãn Tuy về thành tích xuất sắc trong năm 1966.

- Giấy biểu dương đề ngày 8/1/1967 về thành tích trong các mặt công tác 2 tháng 11 và 12 năm 1966.

- Sơ yếu lý lịch

- Giấy chứng minh cấp cho đc Nguyễn Doãn Tuy đơn vị 635 được đến tại Ông Cụ.

Ảnh chụp các giấy tờ:


Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

[4.63] Giấy giới thiệu điều động công tác 10 cán bộ biên chế về Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát (Trong đó có đc Lê Bá Ước, Anh hùng lực lượng vũ trang sau này ), tháng 9 năm 1966

2022031738496

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số tài liệu đó là Giấy giới thiệu đề ngày 6/9/1966 của Phòng Tổ chức Cục Chính trị Miền  do đc Nguyễn Lưu - Trưởng phòng Tổ chức, gửi tới T10 (Tức Đặc khu Rừng Sát, hay Trung đoàn 10 đặc công RừnG Sát sau này) có nội dung như sau:

Thi hành chỉ thị của Cục Chính trị, Phòng  Tổ chức giới thiệu các cán bộ có tên dưới đây được điều động về T10 nhận công tác:
1. Lê Bá Ước - Chính trị viên tiểu đoàn (sau này là Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang)
2. Lê Công Trình - Tiểu đoàn phó
3. Võ Văn Nữa - Đại đội trưởng 
4. Đoàn Minh Hòa - Đại đội phó
5. Nguyễn Văn Hiểu - Chính trị viên phó đại đội
6. Võ Nguyên Diệp - Chính trị viên phó đại đội
7. Nguyễn Xuân Chuyên - Chính trị viên phó đại đội
8. Dương Trung Nghĩa - Đại đội phó
9. Vương Thế Hoàn - Trung đội phó
10. Trần Quang Đàm - Tiểu đội trưởng.

Ảnh chụp Giấy giới thiệuThứ Hai, 14 tháng 3, 2022

[4.62] Danh sách cán bộ cấp tiểu đoàn và đại đội của 1 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát, năm 1967

2022031435492

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL -  biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch ở xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số tài liệu đó là 1 bản danh sách cán bộ 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 10. Danh sách liệt kê 39 cán bộ từ cấp tiểu đoàn trưởng/ Chính trị viên tiểu đoàn cho đến cán bộ quản lý đại đội 1 và đại đội 2.

Ảnh chụp 1 phần bản Danh sách:
Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

[5.340.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (85): Các Quyết định đề bạt và Quyết định khen thưởng của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát bị thu giữ tại khu vực ấp bà Bông xã Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai, năm 1969

2022031334490

Ngày 27/11/1969 tại khu vực ấp Bà Bông - xã Phước An huyện Nhơn Trạch lực lượng hải quân Mỹ thu giữ từ nhiều thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát và chuyển giao cho Đại đội địa phương quân Sài Gòn.

Các giấy tờ gồm:

- Quyết định kết nạp đc Nguyễn Văn Ba vào Đảng.

- Quyết định đề bạt từ cấp Tiểu đội bậc phó lên Tiểu đội bậc trưởng cho các đồng chí: Nguyễn Văn Tồng, Chu Văn KHí, Nguyễn Quốc Văn.

- Quyết định cấp bằng khen cho các đồng chí: Chu Văn Khí, Đỗ Hồng Tư, Dương Văn Hùng, Nguyễn Quốc Văn về thành tích trong năm 1968.

- Quyết định khen thưởng cho các đồng chí Phùng văn Tiến và Nguyễn Quốc Văn trong trận tấn công ở Sườn Sắt ngày 26/11/1968.

Ảnh chụp các giấy tờ Bài liên quan: 

[5.340] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (84): Quyết định đề bạt cấp bậc Trung đội phó - Quyết định chuyển Đảng viên chính thức - các Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Quốc Văn đơn vị Đội 1 Đoàn 10 [Trung đoàn 10] đặc công Rừng Sát, quê Hương Mỹ - Mỏ Cày - Bến Tre

[5.340.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (85): Các Quyết định đề bạt và Quyết định khen thưởng của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát bị thu giữ tại khu vực ấp bà Bông xã Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai, năm 1969

[5.340] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (84): Quyết định đề bạt cấp bậc Trung đội phó - Quyết định chuyển Đảng viên chính thức - các Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Quốc Văn đơn vị Đội 1 Đoàn 10 [Trung đoàn 10] đặc công Rừng Sát, quê Hương Mỹ - Mỏ Cày - Bến Tre

2022031334489


* Ngày 27/11/1969 tại khu vực ấp Bà Bông - xã Phước An huyện Nhơn Trạch lực lượng hải quân Mỹ thu giữ từ nhiều thi thể bộ đội Việt Nam một số giấy tờ của chiến sỹ thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát và chuyển giao cho Đại đội địa phương quân Sài Gòn. 

Một trong số đó là giấy tờ của Liệt sỹ Nguyễn Quốc Văn, quê xã Hương Mỹ huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre, gồm:


- Giấy chứng nhận Bằng khen đề ngày 20/2/1969 do đc Lê Bá Ước thủ trưởng Đoàn 10 ký, chứng nhận đc Nguyễn Quốc Văn đơn vị Đội 1 Đoàn 10 quê Hương Mỹ - Mỏ Cày - Bến Tre đã được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong trận đánh càn trên sông ông Trùm ngày 10/2/1969.

- Quyết định của Đảng ủy Đoàn 10 do đc Lê Bá Ước ký ngày 25/4/1969, chuẩn y đề nghị của Ban chính trị và của Chi bộ Đội 1, chuyển Đảng viên chính thức cho đc Nguyễn Quốc Văn từ ngày 2/4/1969.

- Quyết định đề ngày 3/3/1969 do đc Lê Bá ƯỚc thay mặt Thủ trưởng Đoàn 10 ký, đề bạt đc Nguyễn Quốc Văn lên cấp Trung đội bậc phó.

- Giấy khen cấp cho đc Nguyễn Quốc Văn về thành tích trong trận đánh bốt Phước Khánh ngày 3/2/1968.

- Giấy chứng nhận do đc Lê Bá Ước ký ngày 2/8/1969 chứng nhận đc Nguyễn Quốc Văn Trung đội phó thuộc Đoàn 10 đã được tặng danh hiệu Dũng sỹ giao thông trận 14/6/1969 bắn cháy 1 tàu tám ngàn tấn sông Lòng Tàu.

và rất nhiều giấy tờ khen thưởng khác của LS Nguyễn Quốc Văn.

* Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Quốc Văn khớp với thông trên giấy tờ trên.

Ảnh chụp các giấy tờ


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Quốc Văn trùng khớp với thông tin trên giấy tờ thu giữ:


Họ và tên:Nguyễn Quốc Văn
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Hưng Mỹ, Mỏ Cày, Bến Tre
Trú quán:Hưng Mỹ, Mỏ Cày, Bến Tre
Nhập ngũ:3/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C1 E10
Cấp bậc:Thượng sỹ
Chức vụ:B phó
Ngày hi sinh:29/12/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:Mất mộ
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Nguyễn Văn Dựa
Địa chỉ:

[4.61] Hồ sơ an ninh của 1 tên chỉ điểm cho địch đánh phá cơ sở cách mạng do Ban an ninh xã Phước An huyên Nhơn Trạch lập năm 1967

2022031334488


Tháng 12 năm 1967 quân Thái Lan có thu giữ được ở khu vực ấp Bà Bông xã Phước An huyện Nhơn Trạch một bản Hồ sơ do Ban an ninh xã Phước An huyện Nhơn Trạch, nội dung tóm tắt như sau:

- Bản báo cáo đề ngày 19/12/1967 do đc Nguyễn Thị Kim Liên thay mặt Ban an ninh xã Phước an, báo cáo về trường hợp tên Văn Tiến là thương nhân sinh ở thôn Vũng Cấm xã Phước An đã có hành vi cung cấp thông tin về tình hình cơ sở cách mạng trong vùng cho quân Thái Lan, dẫn đến ngay sáng sớm hôm sau quân Thái Lan càn quét vào bàu Bông, đốt 2 chiếc xuồng của Đoàn 10 và khủng bố đồng bào trong vùng; và còn cung cấp thông tin khác cho địch càn quét làm 1 du kích hy sinh.


Ảnh chụp 1 phần bản báo cáo (chi tiết đốt 2 xuồng của Đoàn 10 được gạch chân màu đỏ):


Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

[3.238] Giấy chứng nhận khen thưởng của đồng chí Hoàng văn Phí quê Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng, năm 1969

2022031233486


Tháng 6 năm 1969 quân nam Triều Tiên thu giữ được một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn đặc công 407 Quân khu 5, trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Hoàng Văn Phí, cụ thể:

Giấy chứng nhận khen thưởng đề 30/1/1969 do đc Nguyễn Sơn thay mặt chỉ huy ký, chứng nhận đc Hoàng Văn Phí tiểu đội trưởng đơn vị tiểu đoàn đặc công 407 Quân khu 5, quê Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng về thành tích trong chiến đấu dũng cảm, bị thương nhẹ vẫn chiến đầu hoàn thành nhiệm vụ, được tặng Bằng khen.

Ảnh chụp giấy chứng nhận:
Web Dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ không có thông tin liệt sỹ trùng với thông tin trong Giấy chứng nhận khen thưởng.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

[5.339] Lý lịch Đoàn viên và Sổ ghi chép cá nhân của đc Nguyễn VĂn Quế, sinh năm 1948, quê thôn Phú Lễ xã Hải Châu - Hải Hậu - Nam Định, năm 1969

2022031132484

Ngày 5/6/1969 quân nam Triều tiên thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam, trong đó có giấy tờ của đc Nguyễn Văn Quế, gồm:

- Lý lịch Đoàn viên của đc Nguyễn Văn Quế, sinh 21/1/1948, quê xã Hải Châu, hiện đang ở tại thôn Phú Lễ xã Hải Châu [huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định]. Sơ yếu lý lịch lập ngày 20/8/1968 có chứng nhận của Phó Bí thư Ban chấp hành Chi đoàn Tống Thị Dung.

- Sổ ghi chép cá nhân có thời gian ghi chép từ ngày 30/7/1968 đến ngày 19/5/1969, ghi chép về các hoạt động và chặng đường hành quân vào nam chiến đấu. Đc Quế đến miền nam chiến đấu ngày 29/4/1969. Đặc biệt 2 trang đầu tiên có ghi lời của người vợ bác Quế mới chung sống với nhau được 4 tháng, thể hiện tình cảm vợ chồng dạt dào, rất xúc động.

Ảnh chụp một phần Lý lịch và 2 trang cuốn sổ:Trong web Dữ liệu quốc gia ảnh bia mộ liệt sỹ có thông tin bia mộ liệt sỹ tên Nguyễn Văn Quế quê Hải Châu - Hải Hậu - Nam Định, sinh năm 1950, hy sinh 6/6/1969. Rất có thể đây chính là các giấy tờ thu giữ của liệt sỹ Nguyễn Văn Quế bị quân Nam Hàn thu giữ (Khớp về quê quán, tên liệt sỹ, ngày hy sinh).
[5.338] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (83): Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ của đc Mai Hồng Biểu, quê xã Quỳnh An (nay là An Hòa) - Quỳnh Lưu - NGhệ An

2022031132483


Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ đề ngày 23/2/1969 do đc Lê Xuân Cương Phó chủ nhiệm Chính trị ĐOàn 200 (Có thể là Trung đoàn 200 QK4), xác nhận đc Mai Hồng Biểu, sinh năm 1950 quê xã Quỳnh An (nay là An Hòa) - Quỳnh Lưu - NGhệ An, có thời gian làm nhiệm vụ XYZ từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1968.

Giấy chứng nhận này do quân Mỹ thu giữ tại QUảng TRị năm 1969.

Ảnh chụp Giấy chứng nhậnTra cứu trong web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ Liệt sỹ không có liệt sỹ khớp với thông tin ở trên giấy tờ quân Mỹ thu giữ.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

[4.60] Báo cáo chi dự toán tháng 9/1970 của Trường quân chính U3 [Trường quân chính tỉnh đội Rạch Giá]

2022031034481


Tháng 3 năm 1971 quân Sài Gòn thu giữ tại vùng Châu Đốc nhiều tài liệu của Tỉnh đội Rạch Giá, trong đó có Báo cáo chi dự toán tháng 9/1970 của Trường quân chính U3 (Trường quân chính tỉnh đội Rạch Giá), với tổng số tiền là 4695 đồng, có chữ ký xét duyệt của Ban chỉ huy trường.

Ảnh chụp trang Báo cáo

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

[3.237] Thư của bác Nguyễn Thị Minh Sõi địa chỉ Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa gửi chồng là bác Lê Xuân An đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Quân khu Trị Thiên, năm 1971

2022030829478


Tháng 3 năm 1971 quân Mỹ thu giữ tại QUảng TRị bức thư đề ngày 15/3/1971 của bác Nguyễn Thị Minh Sõi địa chỉ Hoằng Hải - Hoằng Hóa - Thanh Hóa gửi chồng là bác Lê Xuân An đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Quân khu Trị Thiên. 

Trong thư bác Sõi kể về tình hình quê nhà, tình hình những người họ hàng của gia đình, người bạn tên Hạ đi chiến đấu ở chiến trường và ở quê có tin là đã hy sinh.

Ảnh chụp vỏ phong bì và một phần bức thư
Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ không có thông tin liệt sỹ như thông tin trong bức thư.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

[4.59] Biên bản tổng kết chiến thắng Sơn Khương - Trận đánh của Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5 ngày 16/10/1966 tại làng Sơn Khương quận Đức Dục tỉnh Quảng Nam

2022030526474


Quân Mỹ thu giữ tại tỉnh Quảng Nam tài liệu của Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 Quân khu 5 có tiêu đề là "Biên bản tổng kết chiến thắng Sơn Khương".

Đây là trận đánh diễn ra ngày 16/10/1966 tại làng Sơn Khương quận Đức Dục tỉnh Quảng nam.

Ảnh chụp một phần Biên bản:Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

[3.236] Sơ yếu lý lịch và Quyết định đề bạt của chiến sỹ thuộc Phòng tham mưu Quân khu 8 - Quân Giải phóng miền Nam, năm 1970

2022030324471


Sơ yếu lý lịch và Quyết định đề bạt của chiến sỹ thuộc Phòng tham mưu Quân khu 8 - Quân Giải phóng miền Nam bị quân Sài Gòn thu giữ năm 1970, gồm:

- Sơ yếu lý lịch đc Lê Văn Sơn bí danh Thanh Phong , sinh năm 1950 quê xẫ Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Kiến phong, trú quán xã Mỹ Thiện huyện Bình Chô Lo Ven (?), nhập ngũ 30/7/1967. Kèm theo là đơn xin vào Đảng của đc Lê Văn Sơn.

- Quyết định của Phòng Tham mưu Quân khu 2 (Tức quân khu 8 Trung nam bộ) đề ngày 15/1/1968 do đc Chủ nhiệm thông tin liên lạc Quân khu 2 Lê Đức Trung ký đề bạt đc Lê Hoàng Báo vụ viên Cụm điện đài quân khu lên cấp Báo vụ viên cấp 1.


Ảnh chụp các giấy tờ:


Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

[3.235] Bản sao Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận tham gia dạy bổ túc văn hóa tại Sơn Dương - Tuyên Quang của đc Nguyễn Văn Gấm đơn vị đại đội đặc công Trung đoàn 803 Sư đoàn 324B, quê Mỹ Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

2022030223469


Quân Mỹ thu giữ tại Thừa Thiên một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Đại đội đặc công Trung đoàn 803 Sư đoàn 324B, trong đó có giấy tờ của đc NGuyễn Văn Gấm, gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh đề ngày 28/3/1959 làm tại xã Mỹ Hà huyện Lạng Giang tỉnh Hà Bắc của đc Nguyễn Văn Gấm, sinh 17/11/1945, sinh tại xóm NHuận thôn Mỹ Lộc xã Mỹ Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. Họ tên cha: Nguyễn Văn Tuyết, họ tên mẹ Bùi Thị Đãi.

- Giấy chứng nhận của Ban Giám hiệu Trường bổ túc văn hóa mỏ thiếc Sơn Dương đề ngày 20/2/1967 chứng nhận đc Nguyễn Văn Gấm là nhân viên phòng kế hoạch mỏ thiếc Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã tham gia giảng dạy tại trường từ tháng 9/1965, phụ trách lớp 7.

Ảnh chụp giấy tờ:

Web dữ liệu quốc gia về mộ liệt sỹ không có tên liệt sỹ với thông tin như trên giấy tờ Mỹ thu giữ.