2015010506077

Bức thư này đề ngày 19/12/1966 và có ghi địa điểm là Bà Gịa (Bà Rịa), bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

alt

alt