Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

[3.31.11] Thư của bác Hồ Sỹ Yên, đơn vị không xác định thuộc Mặt trận B3 Tây Nguyên, gửi về cho ông Nguyễn Văn Nhuận, địa chỉ tại Bắc Sơn - Quang Thành - Yên Thành - Nghệ An, năm 1966

2015012829049.47 - Những bức thư thời chiến

Bức thư đề tháng 11/1966, bị lính Mỹ thu tháng 12/1966. Bác Yên cùng đơn vị với bác Thỏa và bác Quang Phúc [Rx đã đưa lên ở các post trước].

Ảnh chụp các bức thư gửi về:

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét