Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

[3.39] Giấy chứng nhận hạ sỹ quan công binh của bác Hồ Huy Liệu, đơn vị Sư đoàn 3 Sao vàng, quê quán Sơn Hàm – Hương Sơn – Hà Tĩnh, năm 1966

2016112839045 – Những kỷ vật kháng chiến

Các Giấy tờ do lính Mỹ thu được ngày 16/4/1967 tại Bình Định, gồm:

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp Hạ sỹ quan công binh do thủ trưởng Nông trường 3 Sao vàng cấp cho bác Hồ Huy Liễu, sinh năm 1945, đã tốt nghiệp lớp Hạ sỹ quan công binh khóa 2 năm 1966. Giấy chứng nhận đề ngày 1/7/1966.

2. Cuốn sổ Học tập của bác Hồ Huy Liễu, ghi chép nội dung học lớp công binh. Cuối cuốn sổ có danh sách các chiến sỹ trong đơn vị bác Liễu:  Phạm Văn Long, Nguyễn Ngọc Bích, Thân Văn Vẽ, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Hiền, An, Đỗ Doanh Chu, Phạm Xuân Lũy (quê quán: Sơn Hà? – Thanh Lạn? – Việt Yên – Hà bắc), Nguyễn Hồng Hinh (Xóm Thượng – xã Tg La? – Việt yên – Hà Bắc), Dương Quang Xuyên, Lương Tuấn Nguyễn, Ngọc Phùng, Nguyễn Hữu Thái.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận và một số trang của cuốn sổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét