Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

[4.20] Thông báo thay đổi phiên hiệu đơn vị thuộc Cục Hậu cần Miền, tháng 5/1965

2017060814015

Thông báo thay đổi phiên hiệu của các cơ quan đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần B2 (Mang mật danh Đơn vị C523 hay đơn vị C963) do đ/c Bùi Phùng, Cục Phó, ký ngày 15/7/1965, cụ thể như sau:

1. Cục Hậu cần Miền, bí danh cũ: C523, bí danh mới: C963

2. Phân khu Hậu cần A, bí danh cũ: Đoàn 30, bí danh mới: Đoàn hậu cần 81

3. Phân khu hậu cần B, bí danh cũ: Đoàn 40, bí danh mới: Đoàn hậu cần 82

4. Phân khu hậu cần C, bí danh cũ: Đoàn 50, bí danh mới: Đoàn hậu cần 83


5. Phân khu hậu cần D, bí danh cũ: Đoàn 60, bí danh mới: Đoàn hậu cần 84


6. Bệnh viện đa khoa, bí danh cũ: Đội 10, bí danh mới: Bệnh viện K71


7. Bệnh xá cán bộ Miền, bí danh cũ: Đội 18, bí danh mới: Bệnh viện K78

8. Bệnh xá chiến sỹ, bí danh cũ: Đội 12, bí danh mới: Bệnh viện K79


9. Bệnh xá Sóc Thiết, bí danh cũ: Đội 14, bí danh mới: Bệnh viện K77


10. Xưởng quân giới, bí danh cũ: Z26, bí danh mới: Z26


11. Kho quân giới, bí danh cũ: T22, bí danh mới: T22


12. Kho quân giới, bí danh cũ: T24, bí danh mới: T24

13. Trường Hậu cần, bí danh cũ: C414, bí danh mới: H21


14. Trường Quân giới, bí danh cũ: C412, bí danh mới: H24

15. Xưởng Dược, bí danh cũ: B26, bí danh mới: Z40

16. C bảo vệ hậu cần khu B, bí danh cũ: , bí danh mới: C57

17. d vận tải C963, bí danh cũ: d48, bí danh mới: Đoàn 48


Cách sử dụng phiên hiệu và bí danh:


a. Các giấy tờ thông thường giao dịch trong nội bộ cũng như với các cơ quan Dân Chính Đảng, với đơn vị bạn đều nhất thiết phải dùng bí danh, không dùng phiên hiệu.

b. Đề địch không cùng lúc biết nhiều phiên hiệu đơn vị ta, các công văn giấy tờ quy định:  Các cơ quan, d độc lập chỉ viết cấp mình.

Ảnh chụp Thông báo:


  

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét