Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

[3.80] Lý lịch của bác Hà Văn Khả, thiếu úy Đại đội trưởng C16 (Súng cối) - Trung đoàn 209 - Sư đoàn 7

2018021131092

Sơ yếu lý lịch của bác Hà Văn Khả, sinh 1942, thiếu úy Đại đội trưởng C16 (Súng cối) - Trung đoàn 209 - Sư đoàn 7. Bác Khả quê ở thôn Thu Trường xã Vực Trường huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ.

Giấy tờ này phía Mỹ thu giữ tháng 3/1969.

Ảnh chụp các giấy tờ







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét