Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

[3.320] Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Lê Văn KHoáng, học viên Trường quân chính Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, quê Vĩnh An?- Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

2024040931874

1. Tháng 12/1969 tại Bình Định, quân Mỹ thu giữ 1 số giấy tờ của Trường Quân chính Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5. Một trong số đó có Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên đc Lê Văn KHoáng, học viên Trường quân chính Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, quê Vĩnh An?- Vĩnh Lộc - Thanh Hóa, được khen thưởng về thành tích học tập và công tác.

2. Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng (Lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét