Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

[3.29.13] Thư của bác Nguyễn Văn Nại, có thể thuộc E95B, gửi về bác Nguyễn Thị Thanh, nông trường bộ Đồng Giao - Ninh Bình, năm 1966 (?)

2014030306021.43

Thư của bác Nguyễn Văn Nại, có thể thuộc Trung đoàn 95B, gửi về bác Nguyễn Thị Thanh, nông trường bộ Đồng Giao - Ninh Bình, năm 1966 (?)
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác của những người lính thuộc đơn vị quân y của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét