Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

[3.29.14] Thư của bác Lê Ngọc Thiết, có thể thuộc E95B, gửi cho cha là Lê Văn Ngần, xóm ?? xã Xuân Bái? huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa, năm 1966

2014030306021.46

Thư của bác Lê Ngọc Thiết, có thể thuộc Trung đoàn 95B Quân khu 5 hoạt động tại địa bàn tỉnh Phú Yên - Nam tỉnh Bình Định, gửi về cho cha là Lê Văn Ngần, xóm Đồng Cốc? xã Xuân Phú [Bái?] huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa, năm 1966 (?) 
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác của những người lính thuộc đơn vị quân y của Mặt trận B3 - Tây Nguyên].

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

alt

1 nhận xét: