Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

[4.18.1] Sơ đồ trận chiến phục kích đoàn xe quân sự Mỹ của Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn E101 - Sư đoàn 1 tại QL13 Hớn Quản ngày 12/8/1969

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét