Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

[3.2.9] Thư của bác Vũ Xuân Hợi, đơn vị thuộc Sư đoàn 5, gửi về cho bác Vũ Đình Tư, thôn Tân Hưng - xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Duơng, năm 1966

2013081321047035

Thư của bác Vũ Xuân Hợi, đơn vị thuộc Sư đoàn 5, gửi về cho bác Vũ Đình Tư, thôn Tân Hưng - xã Tân Việt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Duơng, tháng 12 năm 1966

Bức thư này bị lính Mỹ thu ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư

alt

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét