Dựa theo hồi ức của bác Vũ Công Chiến tại facebook https://www.facebook.com/notes/633419250090809/ Rongxanh xác định khu vực diễn ra trận đánh vào sáng sớm 15/7/1974, và cao điểm 631 phía Đông gần đó.

Cùng ngày này, ở khu vực này còn diễn ra 2 trận đánh khác vào cứ điêm của lực lượng VNCH, ở phía Bắc khoảng 3km

alt