Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

[5.21] Thông tin về trận chiến của Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn 320 - Sư đoàn 1 Mặt trận Tây Nguyên tháng 3/1967

2014091069033
Một thân nhân LS thuộc đơn vị Tiểu đoàn 5/ Trung đoàn 320/Sư đoàn 1/ Mặt trận Tây Nguyên có mail cho Rongxanh muốn tìm kiếm thông tin về trận chiến ngày 21/3/1967.
Bác có bản đồ tác chiến tại vùng Sa Thầy Kon tum năm 1967 không ah?
Nếu có thì có thể gửi cho cháu vì theo thông tin chúng cháu biết bác
Hùng ( liệt sỹ ) đã tham gia trận đánh ngày 21/3/1967 tại phía bắc
điểm cao 621. Đây là trích đoạn trong chiến dịch Sa Thầy đợt 2: "Ngày
18 tháng 3, sau khi địch rút khỏi khu C, Bộ tư lệnh chiến dịch liền
điều trung đoàn 320 sang vây ép địch ở điểm cao 621. Ngày 21 tháng 3,
tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 320 vận động tiến công địch ở bắc điểm
cao 621 diệt 1 đại đội và tiêu hao 1 đại đội khác thuộc tiểu đoàn 2
trung đoàn 35 Mỹ. Ngày 26 tháng 3, địch rút quân khỏi Chư Pa; ngày 1
tháng 4, địch rút quân ở Sùng Thiện. Ta đã buộc địch rút lui, nhưng
không tận dụng thời cơ để đánh quân địch rút chạy.". Vậy giờ chúng
cháu đang đối chiếu xem điểm cao 621 ngày trước giờ là điểm nào để có
thể vào tìm kiếm.
Dựa trên thông tin ban đầu do thân nhân LS cung cấp, Rongxanh tìm được thông tin chắc chắn là khu vực diễn ra trận đánh. Dưới đây là bản đồ khu vực giao chiến và cao điểm 621

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét