Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

[5.130] Thư của Liệt sỹ Hoàng Trọng KHính, đơn vị Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 320, gửi về cho cha là Hoàng Văn Vững, địa chỉ xã Hải Lý huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định - Danh sách 18 Liệt sỹ Trung đoàn 320 hy sinh 21/3/1967 tại đông sông Sa Thầy

2019041436209

Thư của Liệt sỹ Hoàng Trọng KHính, đơn vị Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 320, gửi về cho cha là Hoàng Văn Vững, địa chỉ xã Hải Lý huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.

Bức thư này quân Mỹ thu giữ sau trận đánh với Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 320 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên, ngày 22/3/1967.

Ảnh chụp một phần bức thư:Trong web Cục chính sách quân đội có thông tin về LS Hoàng Trọng Khính như sau:

Hoàng Trọng Khính 16/02/1967 c3 d4 E320 1944 Hải Lý, Hải Hậu, Nam Hà Hải Lý, Hải Hậu, Nam Hà chiến đấu Đông Sa Thầy Tây nam Kon Tum 1 giờ


Trong web Chính sách quân đội còn có thông tin về 18 Liệt sỹ hy sinh trong trận chiến ngày 21/3/1967 tại đông sông Sa Thầy

Bùi Đình Ngoạn 21/03/1967
Chu Minh Thiệu 21/03/1967
Đào Công Đức 21/03/1967
Đinh Quang Thính 21/03/1967
Đường Minh Phong 21/03/1967
Lê Mạnh Hùng 21/03/1967
Lê Văn Ngạnh 21/03/1967
Ngô Trọng Rõ 21/03/1967
Nguyễn Khắc Can 21/03/1967
Nguyễn Ngọc Đàn 21/03/1967
Nguyễn Ngọc Quyền 21/03/1967
Nguyễn Ngọc Tưa 21/03/1967
Nguyễn Thanh Tân 21/03/1967
Nguyễn Văn Già (Giới) 21/03/1967
Nguyễn Văn Hồng 21/03/1967
Nguyễn Văn Lẫm 21/03/1967
Nguyễn Văn Nhương 21/03/1967
Phùng Tiến Hưng 21/03/1967


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét