Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

[4.19.2] Báo cáo của phía Mỹ về trận chiến Nhơn Tịnh - Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 22 Quyết Tâm - Sư đoàn 3 Sao vàng QK5 tấn công căn cứ pháo binh Mỹ rạng sáng 27/12/196

2014122957042

Link phần trước: [4.19] Báo cáo trận tấn công Nhơn Tịnh (Bình Định) ngày 26/12/1966 của Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 22 Quyết Tâm - Sư đoàn 3 Sao Vàng QK5

Dưới đây là báo cáo của Pháo đội B - Tiểu đoàn 2 pháo binh Mỹ bị Tiểu đoàn 8 và Tiểu đoàn 9/ Trung đoàn 22 Quyết Tâm/ Sư đoàn 3 Sao vàng tấn công vào đêm 26 rạng sáng 27/12/1966

alt

alt

Sơ đồ căn cứ

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét