Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

[3.42] Giấy chuyển sinh hoạt của đ/c Vũ Văn Nhạn, đơn vị C17 - Trung đoàn 10 Ngô Quyền quê ở thôn Vũ Kim - xã Quảng Văn huyện Quảng Xương - Thanh Hóa, năm 1966

2017010203006 – Những kỷ vật kháng chiến

Một số giấy tờ của đơn vị thuộc Trung đoàn 10 Ngô Quyền (Trung đoàn 95A - Sư đoàn 325A) - Sư đoàn 5/ Nông trường 5 - Quân khu 5, do lính Mỹ thu được tháng 11/1967 tại Phú Yên

1. Giấy giới thiệu chuyển đơn vị đề ngày 27/4/1966, do đ/c Đào Văn Nhiệm ký thay mặt C009 (Chi ủy Chi bộ), cấp cho đồng chí Vũ Văn Nhạn. 

Trên Giấy giới thiệu cũng có lời chuyển của đ/c Đinh Văn Chương thay mặt E0011 (Đảng ủy Trung đoàn), Công trường 10/ Trung đoàn 10 Ngô Quyền tới K70; Ý kiến chuyển của đ/c Trần Quán thay mặt D0010-B11 (Đảng ủy tiểu đoàn - Trường quân chính, trong đó B11 là mật danh của Nông trường 5; Ý kiến chuyển của đ/c Phạm Huy Châu thay mặt E0011 - Công trường 10.

Tuy nhiên thời gian các ý kiến này đều thể hiện là năm 1965.


2. Bảng thống kê loại thuốc y tế và số lượng xuất - nhập


Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét