Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

[3.43] Thư của bác Lê Hàn, đơn vị thuộc Trung đoàn 672/Trung đoàn 2 - Sư đoàn 9, kèm theo thư chúc Tết Đinh Mùi 1967 của đơn vị, gửi về cho vợ tên là Nguyễn Thị Bình ở xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

2017012829031 – Những bức thư thời chiến

Hai bức thư đề ngày 30/1/1967 (Tức 20/12 âm lịch) của bác Lê Hàn, đơn vị thuộc Trung đoàn 672/ tức Trung đoàn 2 - Sư đòan 9, gửi về cho cha mẹ và vợ (tên là Nguyễn Thị Bình). Trong thư bác Lê Hàn còn huớng dẫn vợ cách gửi thư vào Nam: Phong bì ngoài gửi vào hòm thư 43910KP, thư để ở phong bì trong và gửi tới số hiệu hòm thư đơn vị bác Lê Hàn có số hiệu hòm thư là 86502YK.

Trong bức thư gửi vợ, bác Hàn có nói đến chuyện con trai là Lê Nam, sinh ra bố và con chưa biết mặt nhau, đến nay (1/1967) chắc cũng đã biết nói.

Kèm theo 2 bức thư là 1 thư chúc tết Đinh Mùi, đề ngày 20/1/1967 do bác Phan Khéo - thay mặt chỉ huy đơn vị có số hiệu hòm thư 86502YK ký, gửi chúc tết gia đình bác Lê Hàn.

Các bức thư này đã có tuổi đến 50 năm rồi.

 

Các bức thư này lính Mỹ thu được trong trận càn Gian xơn City II, ngày 24/3/1967 tại Tây Ninh.

Ảnh chụp các bức thư và thư chúc Tết:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét