Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

[5.36] Vài thông tin về Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37mm/ Binh trạm 1 - Đoàn 559 Trường Sơn ở khu vực trọng điểm ATP đường 20 Quyết Thắng, tháng 12/1969

2017021264034

Có thân nhân đi tìm thông tin Liệt sỹ như sau:
Hy sinh L 20/12/1969 tại mặt trận phía Tây(Lào). Đơn vị A3, C1, D14, BT 1 đoàn 559. (Pháo cao xạ 37ly) HT 821113 KT. Theo thông tin đồng đội của anh tôi thì nơi hy sinh gần cao điểm Phu na nhích trục đường 20 Quyết Thắng( khu vực đèo Xe Phan-Xong Pén thuộc Lào)

 Thông tin của phía Mỹ ghi nhận trận địa pháo phòng không [Mỹ thường ghi nhận có pháo phòng không 37mm ở khu vực đường đường Sơn] gần khu vực núi/ đèo Phu Lennhik (Khu vực trọng điểm ATP trên đường 20 Quyết Thắng) trên đất Lào, thời điểm liệt sỹ hy sinh 20/12/1969 trên bản đồ như sau (Khu vực khoanh đỏ, có dấu x):

[Cập nhật ngày 10/3/2017:
 Lịch sử Đoàn 559 thì tháng 9/1969 có sự thay đổi sắp xếp tổ chức các đơn vị, theo đó thì d14 cao xạ trực thuộc Binh trạm 31, phụ trách đường 128 và 129 từ Na Tông đến Lùm Bùm, cự ly 100km.Còn Binh trạm 14 thì phụ trách tuyến đường 20 (Đi qua trọng điểm ATP), trong đó tiểu đoàn cao xạ mang phiên hiệu 42]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét