Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

[4.26.1] Bản dịch tiếng Anh danh sách 12 liệt sỹ Đại đội 18 - Trung đoàn 46 - Sư đoàn 1/Đoàn Phước Long hy sinh năm 1971 - 1972, và QUyết định công nhận Đảng viên chính thức

2017032377034
Ảnh chụp bản dịch qua tiếng Anh danh sách 12 liệt sỹ thuộc Đại đội 18 - Trung đoàn 46 - Đoàn Phước Long/ Sư đoàn 303 hy sinh năm 1971 - 1972. Trung đoàn 46 là phiên hiệu sau khi đến miền Nam của Trung đoàn 52 - Sư đoàn 320b.

Bản danh sách này phía Mỹ tổng hợp từ các tài liệu do Tiểu đoàn biệt kích 56 VNCH thu được của Trung đoàn 46 vào ngày 17/4/1972 trên đất tỉnh Kampot - Campuchia tháng 4/1972. Không có hình chụp bản danh sách gốc bằng tiếng Việt. Thông tin gồm có: Tên tuổi, quê quán, chức vụ, ngày hy sinh, nơi hy sinh, tên người thân. 

Phần dịch tiếng Việt:

[4.26] Danh sách 12 liệt sỹ thuộc Đại đội 18 - Trung đoàn 46 - Đoàn Phước Long/ Sư đoàn 303 hy sinh năm 1971 - 1972 


Ngoài ra còn có bản dịch qua tiếng Anh Quyết định ký ngày 20/10/1970 công nhận Đảng viên chính thức cho đ/c Lương Đình TRợ, ngày vào Đảng: 5/12/1968, ngày chính thức: 5/6/1970. Ngày 28/2/1972, bác Trợ được Phó Chính ủy E46 Tạ văn Lệnh ký quyết định đề bạt cấp bậc Trung đội phó của Đại đội 18Ảnh chụp danh sách LS:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét