Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

[5.38] Vài thông tin về trận đánh của Trung đoàn 141 - Sư đoàn 7 tại khu vực Bình Long, ngày 11/7/1967

2017040761032


Các bài liên quan:

[5.38.1] Danh sách các Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 141 hy sinh ngày 11/7/1967 trong trận tấn công vào đồn Tân Hưng - Bình Long

[5.38] Vài thông tin về trận đánh của Trung đoàn 141 - Sư đoàn 7 tại khu vực Bình Long, ngày 11/7/1967

  

Phía Mỹ ghi nhận, ngày 11/7/1967, Trung đoàn 141 - Sư đoàn 7, có sự yểm trợ của Tiểu đoàn 52 pháo binh, tấn công vào Lữ đoàn 2 - Sư đoàn 9 VNCH ở khu vực tỉnh Bình Long

Thông tin trên website Chinhsachquandoi.gov.vn cho biết đây là trận tấn công vào đồn Tân Hưng.

Bản đồ khu vực diễn ra trận tấn công, gần xã Tân Lợi, nằm ở phía Đông thị xã An Lộc khoảng 4km


http://chinhsachquandoi.gov.vn/LietSi/53737


Họ và tên: Nguyễn Văn Chính
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh: 1948
Nguyên quán: Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Hưng
Trú quán: , ,
Nhập ngũ: 9/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh: , c2/d2/e141/f7
Cấp bậc: BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh: 11/7/1967
Trường hợp hi sinh: Đánh đồn Tân Hưng - Bình Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét