Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

[5.203.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (24): Giấy khen của Liệt sỹ Hoàng Quốc Tuấn/ Hoàng Đức Tuấn - đơn vị Trung đoàn F66 pháo binh Miền, quê Tân Yên - Nhân Mục - Hàm Yên - Tuyên QUang

20200702309


Giấy khen đề ngày 2/11/1968 của Thủ trưởng K13 cấp cho đồng chí Hoàng Quốc Tuấn/ Hoàng Đức Tuấn - đơn vị Tiểu đoàn 13 pháo binh Sư đoàn 1 (Sau này vào miền Đông Nam Bộ là F66 pháo binh Miền), quê Tân Yên - Nhân Mục - Hàm Yên - Tuyên Quang về thành tích "Đợt hành quân chiến đấu vừa qua".

Ảnh chụp Giấy khen:NGoài ra quân Mỹ thu giữ 1 số giấy tờ sổ ghi chép khác của LS Tuấn.

Trong Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Tuấn như sau:

Hoàng Đức Tuấn 08/02/1970 D61 D75 1950 Nhân Mục, Hàm Yên, Tuyên Quang Nhân Mục, Hàm Yên, Tuyên Quang Chiến đấu Phước Bình, Phước Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét