Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

[5.203] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (23): Bức thư cá nhân gửi cho Liệt sỹ Vũ Văn Lưu đơn vị Trung đoàn F66 pháo binh Miền

2020070227309


Bức thư đề ngày 24/1/1970, đề "Lưu thân mến", người gửi ký tên là Tô Mạnh (Thuộc đơn vị Z22 pháo binh), hỏi thăm về tình hình sức khỏe và nói bạn có thể cầm cuốn sách Logarit tại đơn vị Z22.

Ảnh chụp trang đầu của bức thư


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét