Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

[6.29] Không ảnh (26): Hình ảnh khu vực núi Chưtan Kra, 1 năm trước khi diễn ra các trận chiến đấu của Trung đoàn 209 vào căn cứ M2 (FSB 14) 3/1968 và Trung đoàn 66 vào Cao điểm 1198 Chưtan Kra 4/1968

 20210119


Không ảnh 1967 - Một năm trước trận chiến FSB 14/ M2 và Cao điểm 1198 Chưtan Kra của Trung đoàn 209 và Trung đoàn 66 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây Nguyên : Khu vực Căn cứ FSB 14 Mỹ đóng quân sau này, tháng 3/1968 (Điểm 1), Cao điểm 1198 Chutan Kra (Điểm 2).
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét