Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

[5.239] Giấy khen của Liệt sỹ Nguyễn Doãn Sửu, quê xã Cộng Hòa huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây, đơn vị Trung đoàn 174 Mặt trận B3 Tây Nguyên

 2021010726343


Giấy khen đề ngày 6/1/1968 do đồng chí Nguyễn Lỡ, chỉ huy đơn vị H1 K1 CT1 (Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 174 Sư đoàn 1 Mặt trận B3 Tây NGuyên, chứng nhận đồng chi Nguyễn Doãn Sửu, Trung đội phó, quê xã Cộng Hòa huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây, về thành tích Dũng cảm trong chiến đấu.


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn DOãn Sửu như sau:


Nguyễn Doản Sửu 05/03/1968 C1 D1 E18 bộ binh 1940 Xóm Quý, Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Tây Xóm Quý, Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Tây Bị pháo Dòng sông Pô Cô Đông đường 14, khu 4, Gia Lai


Ảnh chụp Giấy khen:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét