Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

[3.250] Sổ Nhật ký của đc Phạm Duy Thảo, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Tân An - Thanh Hà - Hải Dương

2022080430552


Ngày 19/8/1970, quân Mỹ có thu giữ được nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tại vùng núi thuộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.

Một trong số đó có Sổ Nhật ký của đc Phạm Duy Thảo, đơn vị thuộc Trung đoàn 9 Sư đoàn 304, quê Tân An - Thanh Hà - Hải Dương.

- Trang đầu cuốn sổ ghi "Ghi chép Nhật ký" 1970 và chữ ký Duy Thảo.

- Có 1 trang ghi chép tên đc Phạm Duy Thảo sinh năm 1947 ở thôn Song Đông xã Tân An huyện Thanh Hà tỉnh hải Dương. Số hòm thư 65569 JC10.


Ảnh chụp 2 trang cuốn sổ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét