Thứ Năm, 4 tháng 8, 2022

[5.391] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (103): Sổ nhật ký và Quyết định thăng quân hàm cấp Thiếu úy của đc Phạm Hồng Cường/Phạm Hùng Cường, đơn vị Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304

2022080430553


Ngày 19/8/1970 tại vùng rừng núi huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Một trong số đó có Sổ nhật ký và Quyết định quân hàm cấp Thiếu úy của đc Phạm Hồng Cường/ Phạm Hùng Cường, đơn vị Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304.

Ảnh chụp 1 trang cuốn nhật ký và tờ Quyết định thăng quân hàm:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét