Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

[3.32] Giấy giới thiệu của bác Phạm Văn Quang đơn vị C009 (Trung đoàn 12/Sư đoàn 3 Sao Vàng), quê quán ở xóm 13 - xã Giao Bình - huyện Giao Thủy - Nam Định

2016021214028

Một số giấy tờ cá nhân của chiến sỹ Quân Giải phóng miền Nam, do lính Mỹ thu được tại Bình Định, ngày 24/9/1966, gồm

1. Giấy giới thiệu ký ngày 8/8/1965, của bác Phạm Văn Quang đơn vị C009 (Có thể là Trung đoàn 12/ Hay Trung đoàn 18A - Trung đoàn Quyết Thắng - Sư đoàn 3 Sao Vàng), quê quán ở xóm 13 - xã Giao Bình - huyện Giao Thủy - Nam Định2. Giấy giới thiệu của bác Hà Văn Cảnh, đơn vị 493 (Là Phòng Hậu cần Sư đoàn 3 Sao Vàng)
3. Một số giấy chứng minh của các chiến sỹ thuộc đơn vị 803 (Là Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 12 hay 18A - Sư đoàn 3 Sao Vàng), gồm:

1-Nguyễn Kim Mẫu
2-Lê Duy Thảng
3-Nguyễn Văn Kết
4-Nguyễn Văn Tạo
5-Phan Văn Trung
6-Phạm Văn Tuất
7-Mai Công Điều
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét