Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

[3.33.1] Bản thành tích và Tự nhận xét cá nhân của bác Lê Xuân Cảnh – Trung đội trưởng, đơn vị thuộc Phòng hậu cần Sư đoàn 3 Sao vàng, quê tại xã Cát Trinh huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định, năm 1966

2016021719032.01

Các giấy tờ của bác Lê Xuân Cảnh – Trung đội trưởng, đơn vị thuộc Đại đội 2 – Tiểu đoàn 50 – Đơn vị 493 (Phòng Hậu cần) Sư đoàn 3 Sao vàng Quân khu 5, quê tại  xã Cát Trinh huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định, đề ngày 16/4/1967, do lính Mỹ thu năm 1967 tại Bình Định.

1.Bản thành tích “Chiến sỹ quyết thắng”
 

2.Bản “Tự nhận xét cá nhân”Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét