Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

[3.33.2] Bản tự nhận xét của bác Phan Văn Toản, ngày 29/4/1967, Trung sỹ - Trung đội phó, quê quán thôn Trung Mỹ, xã Hồng Xuân, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình

2016021719032.09
 
Bác Toản sinh ngày 25/10/1942, nhập ngũ 5/4/1962, Rongxanh đoán có thể thuộc đơn vị hậu cần Sư đoàn 3 Sao Vàng. ĐỊa danh huyện Thư Trì hiện nay là huyện Vũ Thư (https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Th%C6%B0). Ngày 18 tháng 12 năm 1976 hợp nhất 3 xã Hồng Xuân, Tam Tỉnh và Đồng Thanh thành xã Hồng Lý. Ngày 13 tháng 1 năm 1989, chia xã Hồng Lý thành hai xã: Hồng Lý và Đồng Thanh.


Vậy quê quán của bác Toản hiện nay thuộc huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình .

Tài liệu này lính Mỹ thu được năm 1967 tại Bình ĐỊnh.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét