Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

[2.27] Thông tin về hệ thống số hiệu các đoàn/ đơn vị quân đội nhân dân VN chi viện vào Nam trong kháng chiến chống Mỹ [Quy định mật danh/ quy định số hiệu các đoàn chi viện]

2016030121005.135
Từ tháng 11/1967 cho đến tháng 2/1968 phía Mỹ ghi nhận đã có khoảng 50 đoàn/ đơn vị chi viện vào miền Nam Việt Nam.

Tháng 2/1968, phía Mỹ phát hiện phía Quân đội nhân dân Việt Nam thay đổi hệ thống đánh số các đoàn/ đơn vị chi viện vào miền Nam, từ hệ thống có 3 chữ số lên thành hệ thống có 4 chữ số, trong đó chữ số đầu tiên chỉ ra đích đến của đoàn/ đơn vị chi viện, là để chỉ chiến trường theo quy định của Quân đội Nhân dân Việt nam  [Quy định mật danh/ quy định số hiệu các đoàn chi viện].

Cụ thể như sau:
  • Các đoàn/ đơn vị có số hiệu 10xx, nơi đến là Quân khu 5
  • Các đoàn/ đơn vị có số hiệu 20xx, nơi đến là Trung ương Cục miền Nam
  • Các đoàn/ đơn vị có số hiệu 30xx, nơi đến là Mặt trận B3 Tây Nguyên
  • Các đoàn/ đơn vị có số hiệu 40xx, nơi đến là Quân khu Trị Thiên
  • Các đoàn/ đơn vị có số hiệu 70xx, nơi đến là Chiến trường B2 Nam bộ
  • Các đoàn/ đơn vị có số hiệu 90xx, nơi đến là khu vực giới tuyến DMZ (Quân khu Trị Thiên).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét