Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

[3.107] Các Giấy khen của chiến sỹ Tạ Văn Nựu đơn vị c642/d1/Binh trạm 33/ ĐOàn 559 Trường Sơn, quê quán tại xã Cao Kỳ huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Thái

2018062953150

Các Giấy chứng nhận khen thưởng và Giấy khen của Cục Chính trị Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn, tặng cho đồng chí Tạ Văn Nựu, đơn vị Đại đội 642 Tiểu đoàn 1 Binh trạm 33, quê tại xã Cao Kỳ huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Thái.

Các Giấy tờ này Mỹ thu giữ trong chiến dịch Lam Sơn 719.

Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét