Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

[5.84] Địa danh (19): Bố Bà Tây (Campuchia), khu vực căn cứ Đoàn hậu cần 100 Cục Hậu cần Miền, tháng 4/1970

2018060428082

Địa danh: Bố Bà Tây (Campuchia), khu vực căn cứ Đoàn hậu cần 100 Cục Hậu cần Miền, tháng 4/1970.

Địa danh Bố Bà Tây trên bản đồ:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét