Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

[3.105] Giấy khen và Thư của chiến sỹ Đinh Thế Niêm gửi về quê có địa chỉ Yên Trạch - Trường Yên - Gia Khánh - Ninh Bình, tháng 5/1969

2018060226118

Giấy khen và Thư của chiến sỹ Đinh Thế Niêm gửi về quê có địa chỉ Yên Trạch - Trường Yên - Gia Khánh - Ninh Bình, tháng 5/1969. Bác Đinh Thế Niêm sinh năm 1944, quê quán ở Ninh Giang - Gia Khánh - Ninh Bình.

Đơn vị bác Niêm là Đại đội 9 Tiểu đoàn 6, có số hòm thư 44317BK. Đây chính là số hòm thư của Đại đội 9 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320 Mặt trận B3 sử dụng khi chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên.  
Thông tin liên quan thì Tiểu đoàn 6 ở lại Mặt trận Tây Nguyên chiến đấu khi Trung đoàn 320 chuyển vào chiến trường Đông Nam Bộ.

Link liên quan: http://www.kyvatkhangchien.com/2015/06/220-vai-net-tom-tat-ve-lich-su-trung.html

Giấy khen đề ngày 15/3/1969, do thủ trưởng tiểu đoàn 6 Mặt trận B3 ký.
Lá thư bác Niêm gửi về cho vợ tên là Đinh Thị Oanh, quê ở Yên Trạch - Trường Yên - Gia Khánh - Ninh Bình, đề ngày 1/5/1969.


Ảnh chụp các Giấy từ và một phần lá thư gửi về quê:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét