Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

[3.179] Quyết định đề bạt chức vụ của Liệt sỹ Bùi Hữu Khơi, chính trị viên phó Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên

2019092855273

Quyết định đề bạt chức vụ của đc Bùi Hữu Khơi, do đc Đặng Hùng là Thủ trưởng Phòng Chính trị Mặt trận B3 Tây NGuyên , giữ chức chính trị viên phó Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên. Quyết định đề ngày 29/12, nhưng không rõ năm, và được Ban chính trị Trung đoàn 24 sao lục.

Ảnh chụp Quyết định:Trong web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Bùi Hữu KHơi [Tên bị nhầm ] như sau:


LS Bùi Hữu Khươi 02/02/1968 d4 E24 1935 Ngô Hạ, Ninh Hoà, Gia Khánh, Ninh Bình Đánh thị xã Kom Tum , 04/1953 11/1965 d4 E24 Trung úy D viên phó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét