Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

[5.153] Địa danh (40): Làng Tà Bơi/ Tà Bốc/ Tà Bới/ Tà Bối - huyện H4 tỉnh Gia Lai

20190918

Địa danh (40): Làng Tà Bơi/ Tà Bốc/ Tà Bới/ Tà Bối - huyện H4 tỉnh Gia Lai

Nơi đây đã từng ghi dấu chân hoạt động của các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 24 Mặt trận B3 Tây Nguyên.

Bản đồ khu vựcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét