Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

[5.202] Địa danh (45): Khu vực căn cứ Bệnh xá của Đại đội quân y TRung đoàn 95C - Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

2020063054335

Khu vực căn cứ Bệnh xá của Đại đội quân y TRung đoàn 95C - Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam Việt NamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét