Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

[6.28] Không ảnh (25): Hình ảnh trận địa pháo cao xạ đặt trên bè/ phao nổi trong hồ Tây, những năm chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ

20200817


Hình ảnh trận địa pháo cao xạ đặt trên bè/ phao nổi trong hồ Tây, những năm chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ năm 1967.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét