Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

[4.36] Tổng kết quân số, Danh sách cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn bộ, Danh sách cán bộ chiến sỹ Đại đội 1, Đại đội 2, Đại đội 3, Đại đội trợ chiến - Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 88 Quân khu 9, khoảng 1970

 2020092148339


Tổng kết quân số, Danh sách cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn bộ, Danh sách cán bộ chiến sỹ Đại đội 1, Đại đội 2, Đại đội 3, Đại đội trợ chiến - Tiểu đoàn 7 - Trung đoàn 88 Quân khu 9, khoảng 1970.


1. Tổng kết quân số (CÓ thể ở thời điểm năm 1970): Tiểu đoàn 7 có tổng quân số 334 người, hy sinh và bị bắt 178 người, còn lại 156 người.


2. Danh sách cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn bộ, các đại đội: TRợ chiến, C1, C2, C3. 

- Tiểu đoàn bộ có 20 người (Gồm Thủ trưởng tiểu đoàn, Hậu cần, Tham Mưu, Quân y).

- Các bộ phận khác trong tiểu đoàn bộ: Trinh sát 16 người, Chính trị 7 người, thông tin 28 người.

- Đại đội trợ chiến 56 người.

- Đại đội 1 có 62 người.

- Đại đội 2 có 65 người.

- Đại đội 3 có 80 người.


Ảnh chụp các trang Danh sáchKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét